Gå till huvudinnehåll

Tema: Hållbarhet

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. I frågan om hållbar utveckling är det kanske extra sant, för det kan vara knepigt att göra rätt och att göra det hela tiden. I vissa branscher är det mer komplicerat att vara en positiv del av förändringsarbetet, då de är tyngda av till exempel långa och många transporter, farliga ämnen och strikta hygien- och säkerhetsregler. Som tandvårdsbranschen. Eller – behöver det vara så?

Den 5 juni är det Världsmiljödagen. För att fira och hedra denna temadag fokuserar vi lite extra på miljö- och hållbarhetsfrågor. Både på framsteg och utmaningar.

Varför?

Jo, hållbarhetsfrågor har i viss mån hamnat lite i skymundan på grund av den pågående pandemin. Så gott som hela världen har givetvis haft fullt upp med att bromsa virusspridningen och koncentrera sig på folkhälsan. Samtidigt pekar en del forskare både inom epidemiologi och miljö på att virusepidemier kan komma att öka som en följd av människans klimatpåverkan.1,2 Av detta skäl och tusen andra kan vi aldrig pausa arbetet med att försöka vara en del av lösningen på klimatkrisen. Visst borde alla dagar vara världsmiljödagar, men nu börjar vi med en månad och tar det därifrån. Alla kan göra något…


Planmeca och Tema: Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga för Plandents finska moderbolag Planmeca. Kimmo Pöyhönen, V.P. Production And Purchasing, berättar om en strategi som innefattar alla tre aspekter av hållbarhet: ekonomisk, miljömässig och social.
Läs mer

Miljövänligare sortiment

Lyckligtvis finns det ett växande intresse inom tandvården för miljöfrågor och hållbarhet. Många leverantörer inom dentalbranschen har börjat fokusera på hållbarhet, och det kommer allt fler miljösmarta produkter. Vi har ett växande sortiment av produkter som är snällare mot miljön.
Läs mer

Fynda i vår outlet

En viktig aspekt av vårt miljöarbete handlar om att ta till vara på de produkter som redan finns i omlopp på marknaden. Det vill säga de som redan har blivit tillverkade. Välkommen till Plandents fyndhörna. Här lägger vi regelbundet upp produkter som redan har varit med ett längre eller kortare tag, men som fortfarande är fullt funktionsdugliga.
Läs mer

Hållbarhetsnyheter från Tepe

- TePe introducerade den hållbara mellanrumsborsten tidigare i år. Vi tar nu nästa steg mot vårt mål om koldioxidneutrala produkter 2022 genom att avsevärt minska koldioxidavtrycket från våra specialborstar, säger Helena Ossmer Thedius, marknads- och innovationschef på TePe.
Läs mer

Är det mer miljövänligt att välja biobaserade produkter?

Finns det miljövänlig plast? Och vad innebär egentligen biobaserad plast? Vi hjälper till att reda ut vilka produkter som är mest miljövänliga.
Läs mer

Vad är Världsmiljödagen?

Världsmiljödagen instiftades 1974 av FN efter att Generalförsamlingen sammanträtt under miljövårdkonferensen i Stockholm 1972. Värdskapet för denna viktiga temadag roterar mellan FN:s medlemsländer och organiseras av UNEP, United Nations Environment Programme. Världsmiljödagens startade med sloganen ”Only One Earth” och det är lika sant då som nu – vi har bara denna enda jord.

I år, 2021, är det Pakistan som står som värd och temat har – som sig bör i en modern värld – prytts med en hashtag och stavas #GenerationRestoration, det vill säga den återställande eller återskapande generationen.

Läs mer om Världsmiljödagen