Gå till huvudinnehåll

Är det mer miljövänligt att välja biobaserade produkter?

Finns det miljövänlig plast? Och vad innebär egentligen biobaserad plast? Vi hjälper till att reda ut vilka produkter som är mest miljövänliga.

Text: Michael Søgaard Jørgensen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet & Heidi Lykke, produktchef Plandent Danmark

I dessa tider lanserar företag flertalet produkter i bioplaster, inklusive förbrukningsvaror för tandläkarkliniker. Bioplast- produkter lanseras som ett alternativ till vad som kan kallas ”konventionell” eller ”traditionell” plast, som är gjord av fossila, icke-förnybara resurser i form av olja och naturgas, och som bidrar till klimatförändringarna när produkten bränns efter användning. Men vad är bioplast tillverkad av och hur miljövänlig är den?

Vad är bioplaster?

Bioplast tillverkas av material från sockerväxter som sockerrör, sockerbetor och majs. Växterna är en förnybar resurs som omvandlas till bioetanol, som i sin tur omvandlas till bioplast. När man förbränner bioplast släpps endast den koldioxid som växten tar upp medan den odlas ut, och därför kallas bioplast ibland koldioxidneutral. Man måste emellertid komma ihåg att det också kräver energi att producera och transportera produkter av bioplast, så bioplastprodukter är inte helt koldioxidneutrala om inte energin som de använder för att tillverka och transportera plasten är förnybar energi, vilket fortfarande är ganska sällsynt.

Det finns olika typer av bioplast

En avgörande skillnad är huruvida bioplasten är tillverkad av hela växter eller från växtrester. En nackdel med bioplast tillverkade av hela växter som sockerrör, sockerbetor och majs är att det kräver utrymme för att odla dessa grödor för att producera biomassan. Istället kunde livsmedel ha odlats i samma område, och man kan säga att denna typ av bioplast konkurrerar med livsmedelsproduktionen. Därför anser de flesta att bioplast tillverkad av växtrester (till exempel från bagasse, en restprodukt från pressade sockerrör) är mer hållbart än bioplast tillverkad av hela växter. Tyvärr finns det för närvarande mycket få dentalprodukter av bioplast som är tillverkade av växtrester. För att utveckla detta område krävs press och efterfrågan från marknaden.

BjörkstammarAndra material av förnybara resurser

Produkter i papp, bambu och träfibrer är också tillverkade av förnybara resurser och har ett bättre CO2-konto än produkter tillverkade av icke-förnybara resurser som konventionell plast. Om råvaran dessutom kommer från en miljöcertifierad leverantör som lovar att återställa naturen, är miljöredovisningen ännu bättre än för en produkt tillverkad av plast.

Biologiskt nedbrytbara produkter

Det är viktigt att skilja mellan biobaserad plast och biologiskt nedbrytbar plast. Inte all biobaserad plast är biologiskt nedbrytbar, och inte all biologisk nedbrytbar plast är biobaserad. Den avgörande faktorn är vilken polymer en plast är tillverkad av. Om en plast innehåller kemiska grupper som mikroorganismer lätt bryter ner så är den biologiskt nedbrytbar.

Får jag kasta biologiskt nedbrytbart avfall i komposten?

Leverantörer betonar ofta att bioplastprodukter är biologiskt nedbrytbara eller komposterbara. Men kan man kompostera avfall med biologiskt nedbrytbar plast eller annat biologiskt nedbrytbart material från en tandläkarklinik om det finns blod och bakterier på det? Nej, den här typen av avfall från tandkliniker behöver brännas så att ingen smitta sprids till kompost eller annat material. Därför måste avfallet sorteras som avfallshantering. Värt att notera är dock att oanvända, biologiskt nedbrytbara dentalprodukter som av någon anledning kommit på villovägar i naturen kommer att brytas ner och försvinna, till skillnad från konventionell plats som finns kvar i hundratals år innan det försvinner helt.

Den största fördelen med att använda biobaserade produkter på kliniken är att produktens livscykel har en mindre påverkan på klimatet, jämfört med konventionella plastprodukter tillverkade av olja och naturgas.

Produkter tillverkade av återvunnet material

Produkter tillverkade av återvunnet material är mindre miljöskadliga än produkter tillverkade av nytt (ofta kallat ”jungfruligt”) material i plast, aluminium eller papper. Varje gång ett material kan återvinnas sparas resurser och därmed utvinning av nya råvaror.

Återvinning av plast, aluminium och papper är redan väletablerat, så när det är möjligt är det alltid en bra idé att välja produkter tillverkade av återvunnet material - även om produkterna inte kan återvinnas på grund av att de har använts på en tandklinik.

Gräs

Icke-bionedbrytbar plast Bionedbrytbar plast
Biobaserad plast tillverkad av växter eller växtrester Till exempel biobaserad PE (polyeten), PP (polypropen) och PET (polyetentereftalat) Till exempel cellulosa och stärkelse samt biobaserad PLA (polylaktid)
Plast tillverkad av olja eller naturgas Till exempel traditionell PE (polyeten), PP (polypropen) och PET (polyetentereftalat) Till exempel. PBAT (polybutylene adipate terephthalate) och PCL (polykaprolakton)

Välj så långt som möjligt något av de här alternativen för att minimera din miljöpåverkan:

  • Produkter från återvunnen eller förnybar råvara
  • Bioplastprodukter tillverkade av växtrester

Miljövänligt

Vi har ett växande sortiment av produkter som är snällare mot miljön. De är tillverkade av antingen återvunnet eller biobaserat material.

Se miljösortimentet

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt breda förbruknings­sortiment och hur vi kan hjälpa dig få en bättre vardag på kliniken? Hör av dig till våra specialister på förbrukning så berättar vi om vilka lösningar som passar just dig!

Hitta din kontaktperson