Gå till huvudinnehåll

LM Arte - för att ett bra resultat kräver bra verktyg

LM-Arte är en uppsättning innovativa handinstrument för estetiska fyllningar. De är utvecklade i ett samarbete mellan LM-Dental och Style Italiano – en grupp tandläkare som är specialiserade på estetisk restaurering.

Lär dig använda LM Arte för estetiska fyllningar

Två instrument i LM Arte-serienSpetsarna på instrumenten är utformade speciellt för kompositskiktning för att uppnå ett bra estetiskt resultat. Genom att använda specialanpassade instrument kan du snabbt och enkelt göra de enskilda stegen i uppbyggnaden av restaureringen, och du uppnår optimala estetiska resultat på relativt kort tid.

Serien består idag av åtta instrument, där alla är namngiva utifrån sitt användningssyfte och är färgkodade för att göra arbetet lätt och effektivt. Samtliga LM-Arte instrument finns i de ergonomiska skaftmodellerna LM-ErgoSense (ES) och LM-ErgoMax (XSI). ErgoSense-skaften har en större diameter och ger ytterligare förbättrad ergonomi. Spåren på skaftet gör att du får ett utmärkt grepp och undviker att instrumentet roterar eller glider.

Senaste tillskottet i LM-Arte-familjen är LM-Arte Posterior Misura, ett instrument konstruerat för horisontell och vertikal mätning av tjockleken av kompositskikt på bakre restaureringar.

Applicera flexibelt – LM-Arte Applica 46-49

LM-Arte Applica för modellering av komposit
En mycket smal och flexibel spatel som är utformad för hantering och estetisk modellering av komposit. Med den flexibla arbetsdelen kan du varsamt formge kompositskikten så att de motsvarar tandens naturliga former. Applicas tunnare spets använder du vid utformning av till exempel approximala ytor samt innanför matrisbandet.

Applicera med en vridning– LM-Arte Applica Twist 464-494

LM-Arte Applica Twist handinstrument för modellering av komposit i approximala utrymmen.
En flexibel och smal spatel för kompositmodellering. Med Applica Twist blir det mycket lätt att modellera i approximala utrymmen och marginala kanter i matris. Med de böjda spetsarna kommer du åt mycket svåråtkomliga ytor, utan att försvåra arbetspositionen för handen.

Modellera flexibelt – LM-Arte Modella 442-443

LM-Arte Modella handinstrument är en bred spatel för modellering av komposit
En bred spatel för kompositmodellering. Lämpar sig i synnerhet för stora tandytor, som incisivernas buckala ytor. Med den breda spateln slätar du effektivt ut kompositen. Spetsens flexibilitet, finkänsla och skärpa bidrar till skapandet av precisa, estetiska detaljer. Spateln fungerar bra för applicering av komposit från en spruta.

Kondensera med precision – LM-Arte Condensa 488-489

LM-Arte Condensa kompositinstrument är en lång och rundad stoppareEn lång och rundad stoppare speciellt utformad för modellering av kompositfyllningar. Ena spetsen är tunnare än den andra för att passa i mindre kaviteter. Halsen är böjd med en radie som gör det möjligt att nå alla tänkbara kaviteter. Arbetsdelarna är rundade för att undvika vidhäftning av komposit.

Formge mästerverk – LM-Arte Fissura 481-487

LM Arte Fissura handinstrument är till för modellering av fissurytor.
Ett modelleringsinstrument med mycket skarpa arbetsdelar. Den koniska spetsen är perfekt för att med hjälp av endast ett instrument formge ocklusalytor på premolarer och molarer. Den tunna sondliknande spetsen är lämplig för att modellera fissurer och mameloner samt för att belägga skikt av komposit eller sealer. Flexibiliteten hos Fissura gör det möjligt att skonsamt avlägsna överskott av bonding från tandytorna.

Mät exakt – LM-Arte Misura 496-497

LM-Arte Misura för mätning av kompositskikten
Ett unikt instrument för horisontell och vertikal mätning av tjockleken på kompositskikten på anteriora restaureringar. Den tunnare, koniska spetsen placeras på tandemaljen efter skiktning, men innan polymerisering av dentinkompositen. På så vis modelleras försiktigt det återstående opolymeriserade kompositskiktet under den koniska spetsen och ett optimalt utrymme lämnas för emaljkompositskikt. Den tjockare, korta spetsen på Misura placerar du horisontalt på den preparerade kavitetskanten så att spetsens ände ligger på den ursprungliga emaljen. Då fastställer du att du applicerar rätt mängd transparent komposit på översta skiktet. Resultatet blir en estetisk restaurering med korrekt kalibrerad opak och genomskinlig komposit, vilket gör att du undviker grå effekter.

Mät och modellera enkelt – LM-Arte Posterior Misura 498-499

LM-Arte Misura mätinstrument för posteriora restaurationer
Posterior version av det populära Misura-instrumentet. Det är utformat för vertikal mätning av tjocklek på kompositskikten vid posteriora restaurationer. Instrumentets gaffelformade spets möjliggör modellering av den proximala väggen för att kopiera den angränsande tandens höjd och anatomi när du använder en matris.

Avlägsna överskott – LM-Arte Eccesso 307-308

LM-Arte Eccesso handinstrument för att avlägsna överskott av tandfyllnadsmaterial
Ett instrument för att avlägsna överskott av komposit- eller bondingmaterial. De speciellt vinklade arbetsdelarna på Eccesso är idealiska för att avlägsna överskott som ligger i cervikalområdet i fronten eller interproximalt i molarområdet. Det här är ett flexibelt instrument med optimal längd, tjocklek och bredd på bladet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt breda förbruknings­sortiment och hur vi kan hjälpa dig få en bättre vardag på kliniken? Hör av dig till våra specialister på förbrukning så berättar vi om vilka lösningar som passar just dig!

Hitta din kontaktperson