Gå till huvudinnehåll

När Eastmaninstitutet fick nya lungor

När Eastmaninstitutet skulle renoveras fick Plandent uppdraget att ansvara för maskinrummens utformning. Vi såg till att den unika byggnaden med nära 70 behandlingsrum fick driftsäkra maskinrum med minimal risk för störningar för den kliniska verksamheten.

Eastmaninstitutet i nygammal kostym

På Dalagatan i Stockholm ligger historiska Eastmaninstitutet. 2016 nyinvigdes lokalerna. Huset är nu anpassat för framtidens tandvård, men med många historiska inslag kvar.

George Eastman är mannen som introducerade kameran till allmänheten och grundade Eastman Kodak Company, som länge var världens största leverantör av kamerafilm. Han hade också ett intresse för tandvård, och värnade om att fattiga barn skulle få tillgång till tandvård. Med hjälp av donationer från George Eastman öppnades 1917 ett centrum för barntandvård i hans hemstad Rochester i USA och därefter liknande centrum i London, Rom, Bryssel, Paris och Stockholm. Han donerade en miljon dollar till Stockholms stad och Eastmaninstitutet började byggas 1932, samma år som George Eastman avled, och invigdes 25 april 1936 i närvaro av prins Gustav Adolf.

Entrén till Eastmaninstitutet i Stockholm

Byggnaden har tidigare renoverats i etapper, men nu har en stor renovering som omfattade hela byggnaden genomförts. Vintern 2013/2014 påbörjades evakueringen av avdelningarna och nyinvigningen ägde rum 25 april 2016, på dagen 80 år efter invigningen.

I Eastmaninstitutets lokaler, som tidigare främst haft fokus på barn- och ungdomstandvård, samlas nu större delen av Folktandvården Stockholms specialisttandvård. Skylten ovanför huvudentrén: ”George Eastman – tandvård för barn” har fått tillägget ”och vuxna”.

– Det var tal om att specialisttandvården skulle decentraliseras. Men jag är glad att det beslutades att vi skulle renovera och utveckla befintliga lokaler här på Eastman. Nu får patienter med behov av vård från flera specialiteter möjlighet att få detta utfört i samma hus, säger Susann Kähäri Anerfält, områdeschef specialisttandvården Folktandvården Stockholm och chef för Eastmaninstitutet.

Under byggperioden flyttades verksamheten tillfälligt ut på olika kliniker inom länet. Evakuering och senare inflyttning av avdelningarna skedde i etapper.

– Såklart sker inte detta helt problemfritt. Men byggprocessen flöt på smidigt och vi klarade oss utan några större störningar, säger Evy Lindsjö, arbetsledare och ansvarig för logistiken under utflyttning och inflyttning.

Lokalerna omfattar sammanlagt cirka 4 600 kvadratmeter. Antal behandlingsrum och personal har nästintill fördubblats efter renoveringen. Åtta specialistkliniker har idag tillsammans 61 behandlingsrum, med möjlighet att utöka till 65, och över 200 medarbetare. De kan nu ta emot betydligt fler remisser och patienter. Med sattelitkliniker inräknade blir det totalt 75 000 patientbesök per år.

Byggnaden är kulturminnesmärkt och i samband med renoveringen har stor hänsyn tagits till dess kulturhistoriska värde. Mycket av det gamla har sparats, restaurerats eller gjorts i nya kopior. Till exempel är originalfönsterna kvar och golvlamporna i väntsalen är nyproducerade kopior av de som tidigare fanns där. Originalleksaker och platsspecifika konstverk som de fyra väggmålningarna av Einas Forseth i väntrummet på entréplan och fontänen ”Den växande ungdomen” utanför entrén av Clarence Blum har också har restaurerats.

Eastmaninstitutet har naturligtvis ett stort samarbete med folktandvårdens allmäntandvård och de är även remissinstans för privattandvården, sjukvården och vårdcentraler. Gällande forskning är Karolinska Institutet är en stor samarbetspartner och de har flera pågående forskningsprojekt, till exempel inom ramen för ABC (Akademiskt Barntandvårdscentrum).

Ett av maskinrummen på Eastmaninstitutet efter renoveringenEastmaninstitutets nya lungor

Plandent var delaktig i planeringsarbetet och ombyggnadsprocessen av Eastmaninstitutet och Claes Holmgren från Plandent har haft en nyckelroll i maskinrummens utformning. Han har varit med sedan planeringsstadiet och tittat på ritningar om hur rör, el, nätverk och ventilation går.

– Det har varit ett häftigt projekt, byggnaden är verkligen unik i Sverige. Vi fick lägga till en hel del rör och ändra en del på ritningarna. Det är mycket som ska stämma för att maskinerna ska fungera optimalt och det allra viktigaste vid planeringen är dimensionering av rören.

Mitt under byggperioden kom en lucka på fem veckor där maskinparken installerades.
– Det var tidskritiskt och inget fick bromsa upp och störa planeringen, men vi blev faktiskt klara i god tid varje vecka, säger Marita Lund, handläggare lokaler och inköp vid Folktandvården Stockholm.

I ett maskinrum står sex stycken separationsenheter som samlar upp 99 % av allt amalgam och kvicksilver. Även kompressorerna och sugmotorerna står i två helt olika rum av hygieniska skäl. I sugrummet står fyra sugmotorer, där två är master och två är slavar.

Sugmotorerna är frekvensstyrda vilket innebär att motorerna anpassar sig efter antalet stolar som är igång. Sensorer känner av undertrycket och motorerna startar igång allt eftersom behandlingsenheterna
startar upp.

Trycket måste vara det samma oavsett om det är 1 eller 61 behandlingsenheter igång

– Trycket måste vara det samma oavsett om det är 1 eller 61 behandlingsenheter igång. Varje stol måste suga mellan 300–350 liter luft i minuten, om det blir mer än 350 liter per minut kan slemhinnorna skadas, säger Claes Holmgren.

Att maskinrummen är driftsäkra är en nödvändighet för att den kliniska verksamheten ska fungera. De är som klinikens lungor, om de slutar fungera stannar hela kliniken. Därför är det säkrat med dubbel uppsättning, och om den ena skulle sluta fungera kan den andra ta vid. Dessutom går det att ha service på halva maskinrummet samtidigt som hela kliniken är igång.

– Sugsystemet är nog nästan det enda som inte har krånglat sedan vi flyttade in. Vi har inte haft några bekymmer alls med sugarna, säger Susann Kähäri Anerfält.

Vi har inte haft några bekymmer alls med sugarna

Maskinerna stängs av automatiskt varje kväll för att inte någon enskild person ska vara ansvarig för avstängning. Om någon behöver arbeta senare än vanligt trycker de bara på en knapp och får två arbetstimmar till.

– Vi har lärt oss enormt mycket under projektet, om olika flöden och kalibrering av maskinerna till exempel. Vi har också lärt oss att allt inte är enkelt i sådana här projekt, säger Marita Lund.

Rustade för framtiden

Utöver arbetet med maskinrummet har Plandent även levererat Planmeca Romexis mjukvara, ProX intraoral röntgen och ProSensor HD. En tidigare inköpt Planmeca CBCT har också följt med i ombyggnaden.

– Vi har många nymodigheter på kliniken, både gällande produkter och arbetsflöden, och personalen börjar nu inse fördelarna med allt det nya. Att hela specialistkompetensen är samlad på ett och samma ställe är väldigt attraktivt för våra medarbetare, säger Jan-Ivan Smedberg, klinikchef för röntgen och protetik.

Folktandvården Eastmaninstitutet är idag Nordens största och modernaste klinik för specialisttandvård. Även om det är svårt att se in i framtiden gäller det vid ett sådant här stort projekt att ha framförhållning för att förutse vilka behov som finns en tid framöver.

– Vi har i och med ombyggnaden tagit ett stort kliv framåt i vår tekniska utveckling. Det är många som vill komma hit på studiebesök och det ser vi som ett bevis på att vi har lyckats med verksamheten och att vi har den senaste tekniken. Ett exempel är världens första lustgasdestruktionsapparat för tandvård som installerades hösten 2016, säger Susann Kähäri Anerfält.

Artikeln publicerades första gången i Journalen nr 1 2017.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår utrustning till maskinrum och hur vi kan hjälpa dig få en bättre vardag på kliniken? Hör av dig till våra specialister på utrustning så berättar vi om vilka produkter och lösningar som passar just dig!

Hitta din kontaktperson

Maskinrum

Ren luft och korrekt sugkraft är extremt viktiga komponenter för patientsäkerheten och klinikens verksamhet. Plandent har lång erfarenhet av att utforma maskinrum och vet vad som behövs oavsett om det är till den lilla kliniken eller stora verksamheter.

Mer om maskinrum