Gå till huvudinnehåll

Maskinrum

Ren luft och korrekt sugkraft är extremt viktiga komponenter för patientsäkerheten och klinikens verksamhet. Vi på Plandent hjälper dig att välja rätt utrustning till ditt maskinrum.

Vi ser till att din klinik fungerar felfritt

Maskinrummen med sugsystem och kompressorer är klinikens lungor. Om de slutar att fungera stannar hela kliniken. Därför är det viktigt att välja kvalitetsprodukter med rätt dimensionering utifrån din kliniks specifika behov.

Plandent har lång erfarenhet av att utforma maskinrum och vet vad som behövs oavsett om det är till den lilla kliniken eller stora verksamheter. Vi kan erbjuda utbyggbara system med redundans och möjlighet till full övervakning.

Kompressor

En tandvårdsklinik är beroende av att kompressorn fungerar oklanderligt och ger ren luft varje dag.

Dental tryckluft måste vara hygienisk. Fuktinnehållet måste hållas till ett minimum och föroreningar på grund av olja eller fasta partiklar måste elimineras. Annars kan det gå ut över kvaliteten på dina behandlingar och även äventyra funktionaliteten på din utrustning. Det är också viktigt att du uppfyller patienternas krav på hygienen.

Vi kan maskinrum och våra kompressorer levererar ren luft helt fri från bakterier.

Sugmotor

Ditt sugsystem måste alltid producera full sugkraft trots kontinuerlig exponering för vatten, blod, saliv, dentin och olika fyllnadsmaterial.

Sugmotorn måste kunna hantera cirka 300–350 liter luft i minuten. Blir sugkraften för låg kan aerosol med virus och bakterier spridas över behandlingsrummet. Och om sugkraften blir för hög finns en risk att patientens slemhinnor skadas.

Vi erbjuder ett brett sortiment av maskiner av högsta kvalitet. Vi hjälper dig att välja rätt sugmotor så att du alltid får samma sugtryck i alla rum – oavsett antal aktiva användare.

Amalgamavskiljning

Amalgamavskiljaren är en kritisk punkt i varje tandläkarpraktik. Plandent hjälper dig med amalgamavskiljning oavsett om du har ett vått eller och torrt sugsystem.

Vi har även amalgamavskiljare kopplade till diskbänken för att undvika att kvicksilver och andra tungmetaller kommer ut i avloppsnätet.

Vi är experter på maskinrum – stora som små

När Eastmaninstitutet skulle renoveras fick Plandent uppdraget att ansvara för maskinrummens utformning. Vi såg till att den unika byggnaden med nära 70 behandlingsrum fick driftsäkra maskinrum med minimal risk för störningar för den kliniska verksamheten

Läs artikeln om maskinrummet på Eastmaninstitutet

Rent vatten utan tillsatta kemikalier

Planmeca ActiveAqua™ är världens första unitintegrerade vattenreningssystem baserat på en elektrokemisk aktivering. Det rengör vattnet som kommer in i uniten utan att du behöver tillsätta kemikalier. Ditt dagliga arbetsflöde blir extremt enkelt, du behöver bara utföra regelbundna spolningar och en snabb kontroll av systemet varje vecka.

Mer om Planmeca ActiveAqua

Kontakta oss Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår utrustning och hur vi kan hjälpa dig få en bättre vardag på kliniken? Hör av dig till våra specialister på utrustning så berättar vi om vilka produkter och lösningar som passar just dig!

Olov Åhgren

Försäljning utrustning (mellan)

Carl-Adam Törnberg

Försäljning utrustning (norr & Stockholm)

Hampus Kjellqvist

Försäljning utrustning/förbrukning (syd)

Richard Nordlund

Försäljning utrustning (väst)

Petter Jeansson

Försäljningschef