Gå till huvudinnehåll

Helsingborgs Specialisttandvård

Med fokus på barn och unga i Helsingborg

Specialisttandläkarna Yanelys Lind och Ann Weibull delade en stark vision om hur barntandvård skulle bedrivas och hur en bra arbetsplats borde se ut. Detta ledde till beslutet att starta Helsingborgs Specialisttandvård där både patienter och personal kan få stå i centrum.

– Vi hade visionen att bedriva högkvalitativ specialiserad tandvård för barn och unga vuxna och därmed bli en stark konkurrent inom specialisttandvården i Skåne. Vi hade en särskild dröm om att få kunna erbjuda behandling under narkos på kliniken, vilket skulle bli helt unikt inom den specialiserade barntandvården i regionen och den möjligheten finns hos oss sedan januari i år.

Målet med verksamheten var att öka kvaliteten på barntandvården i Skåne.

– Och det har vi levererat. Det kändes fantastiskt att fira årsdagen den 1 oktober 2022.

Linda, Lena, Ann och Yanelys i fikarummet på Helsingborgs Specialisttandvård

Ett kompetent gäng

Grundarna och ägarna av Helsingborgs Specialisttandvård heter alltså Ann Weibull och Yanelys Lind och de är båda specialister inom pedodonti, specialiserad tandvård för barn och unga vuxna. Ann tog sin tandläkarexamen i Göteborg 1998 och blev färdig specialist 2019. Yanelys utbildade sig till tandläkare på Kuba och tog sin tandläkarexamen 1997. Hon blev pedodontist 2018.

På kliniken arbetar förutom de båda ägarna också tandläkare Aida Vreva, specialisttandsköterskorna Lena Månsson, Ninni Smith och Linda Rix Matyar samt kliniksamordnaren och tandsköterskan Lena Dietrichson. Kliniken får också bra stöd med profylax ett par dagar i veckan av tandsköterskorna Eva Rasmusson och Ingrid Svensson Zellbi.

Hur kommer det sig att valet föll på Plandent som leverantör?

– Vi ville ha en helhetsleverantör som kunde förse oss med allt en specialistklinik behöver, alltifrån avancerad utrustning till förbrukningsmaterial. Det i kombination med hög kvalitet, god service samt lyhördhet – det kunde Plandent erbjuda och vi tvekade inte.

Som bekant är det mycket att tänka på och ta ställning till när man öppnar en ny klinik. I det här fallet tog de båda specialisttandläkarna över en befintlig klinik, vilket innebar att de inte behövde bygga helt nytt, utan kunde stanna vid att fräscha upp lokalerna.

– Genom hela renoveringsprocessen fick vi bra stöd av Plandent och det är vi mycket tacksamma för, berättar Ann och Yanelys.

En viktig aspekt att besluta kring är vilken utrustning som ska köpas in till kliniken.

På Helsingborgs Specialisttandvård har man valt intraorala röntgenapparaten Planmeca ProX tillsammans med Planmeca ProSensor HD samt hand- och vinkelstycken från W&H till behandlingsrummen. Sterilen är bland annat utrustad med en DAC Universal S, autoklaven Lara, ultraljudsbad Biosonic UC125 och en diskdesinfektor från Miele med anestesiprogram. I röntgenrummet ståtar en Planmeca ProOne panoramaröntgen och som bildbehandlingsprogram valde ägarna att arbeta med Planmeca Romexis.

Planmeca ProOne panoramaröntgen

Favoritarbetsredskapet för både ägarna och medarbetarna har blivit uniten Planmeca Compact i5. Stolen uppskattas dessutom mycket av patienterna, eftersom den är så skön att sitta i.

– Vi köpte fyra unitar till våra behandlingsrum med Ultra Relax-klädsel och böjbara benstöd för att underlätta för patienterna och vi är jättenöjda med vårt val.

Planmeca Compact i5 unit
Linda justerar ljuset från Solanna över uniten Planmeca Compact i5.

hs sterlien webb.jpg
Sterilrummet

Hur har den tekniska servicen varit vid installationerna?

– Plandent har väldigt kompetent personal som brinner för det de gör. De levererar en utmärk service med ett gott bemötande.

Ordning på lagret

För att hålla ordning i förrådet, hantera beställningar och leveranser har Helsingborgs Specialisttandvård tagit hjälp av lagerhanteringssystemet PlanOrder. Några av de största fördelarna med systemet menar kliniken är kontinuiteten i beställningar och att de får ett minimalt varulager.

Själva beställningsförfarandet är också enkelt och tidsbesparande.

– Även om det bara är en person på kliniken som är ansvarig för beställningsdatum och leverans, så är det och enkelt att introducera även för nya arbetskamrater i och med skanningen av qr-koden i iPaden. När qr-koden skannas ligger redan föreslagna antal förpackningar i ordern, som är specifikt för vår klinik, så att alla kan hantera systemet. Inget slår smidigheten med iPaden.

PlanOrder på Helsingborgs Specialisttandvård
Lena skannar produkter i PlanOrder-förrådet.

Anledningen till att det blev just PlanOrder var att det attraherade Yanelys och Ann att det fanns ett helhetskoncept där både utrustning och förbrukning tillhandahölls av samma leverantör.

– En av de största fördelarna var den personliga kontakten med Hampus och Anethe (regionansvarig säljare respektive förbrukningsexpert på Plandent, reds. anm.) vid genomgång och beställning för uppstart. Det var otroligt bra att Anethe kom till kliniken och la grunden till vårt förråd och våra beställningar. Vi fick en bra genomgång av henne innan uppstart. Supporten har också alltid fungerat bra när vi har ringt och bett om hjälp med något. Både vad gäller beställningar och ekonomi.

Tandläkarna menar att PlanOrder är ett enkelt, ekonomiskt och tidsbesparande system med obefintliga felbeställningar.

Vad har ni för framtidsvisioner?

– Till våren utökar vi med ytterligare två behandlingsrum och nya unitar från Plandent. Vi tänker fortsätta att bedriva högkvalitativ tandvård för barn och unga i Skåne.

fika-hs webb.jpg