Gå till huvudinnehåll

Finansiering

Det finns många fördelar med leasing. Du binder inte upp ditt kapital i utrustningen, utan du betalar bara för själva funktionen och användningen. Det gör att du kan använda pengarna smartare.

Du behöver inte binda upp ditt kapital

Plandent har erbjudit olika finansieringslösningar av tandläkarutrustning sedan 2007. Idag väljer merparten av den privata sektorn att finansiera sin utrustning genom hyra eller leasing.

Finansieringen är helt integrerad med leveranserna av utrustningen och övriga tjänster. På så sätt kan vi erbjuda dig en praktisk helhetslösning när du skaffar ny tandläkarutrustning. Vi anpassar lösningarna efter din verksamhets önskemål och behov. Allt blir omhändertaget av oss och du kan koncentrera dig på din praktik.

Du ska äga det som stiger i värde och hyra det som faller i värde

- J. Paul Getty

Hyra eller leasa?

I dag är det är vanligt, både inom privata och statliga bolag, att man leasar dental och medicinsk utrustning. Vi kan tydligt se att fler och fler företag är mer rädda om sin kassa och väljer därför leasing eller hyra för sina investeringar. Genom att hyra får ditt företag nyttjanderätten, men inte äganderätten till utrustningen. På så sätt belastas inte balansräkningen och soliditeten påverkas inte negativt.

"Företag som tycker det är viktigt att hänga med i den tekniska utvecklingen väljer ofta leasing, eftersom man kan lämna tillbaka hyrd utrustning och byta till nästa generations teknik och slipper bli stående med äldre utrustning" - säger leasingexperten Christina Melander

Ett vanligt misstag som många gör är att de tror att leasing och hyra bara passar företag som har en svag kassa eller är nystartade. Självklart så behöver dessa bolag hjälp av finansiering, men den typ av kundgrupp som ökar mest inom leasing är de med stark kassa.

Fördelar

Det finns många fördelar att beakta innan beslut.

 • 100 % avdragsgill avgift, skattemässigt och resultatmässigt.
 • Belastar ej balansräkningen.
 • Ökar likviditeten.
 • Oförändrad soliditet.
 • Helhetslösning.
 • Skräddarsydd allriskförsäkring med låg premie och självrisk.
 • Flexibilitet.

Efter avtalstidens slut finns möjlighet att:

 • återlämna utrustningen
 • köpa loss utrustningen
 • förlänga avtalet till kraftigt reducerad månadskostnad
 • hyra ny utrustning.

Frågor och svar kring leasing och hyra