Gå till huvudinnehåll

Vi är stolta sponsorer till Tandläkare utan gränser!

Plandent har sponsrat Tandläkare Utan Gränser (TLUG) sedan de grundades 2009. TLUG är en ideell organisation som arbetar för att främja oral hälsa i länder där tandvården är eftersatt. Genom såväl direkta som långsiktiga insatser jobbar de efter mottot att alla har rätt till en frisk mun.

Logga tandläkare utan gränser

Nyhetsbrev 2022 från Tandläkare utan gränser

Corona hade satt hela världen på paus och efter ett uppehåll på över två år kunde vi äntligen återuppta volontärverksamheten och fortsätta med vårt arbete!

Under 2022 har Tandläkare Utan Gränser skickat tre volontärgrupper till projektländerna Tanzania, Zimbabwe och Filippinerna. Dessutom var ett projekt till Burkina Faso planerat och klart att genomföras i januari 2023 men fick ställas in pga. det politiska läget i landet. Möjligheten till en nystart i Mufindi, Tanzania, har undersökts och ett projekt planeras till hösten 2023. Projektet i Etiopien befinner sig för tillfället under utvärdering.

En volontärresa med Tandläkare utan gränser

I linje med TLUGs vision och målsättning har varje genomfört projekt haft fokus på utbildning och prevention. Under 2022 har sammanlagt 5200 barn undersökts och fått information om oral hälsa, varav cirka 900 har remitterats vidare till lokala tandläkare för mer invasiv tandvård i form av fyllningar och extraktioner. Pga. stängda skolor under pandemin har inte alla övervakade tandborstprojekt kunnat fortsätta drivas och har därför fått startas om på nytt.

Ekonomiska bidrag och produkter är den grundstenen

Inget av detta skulle vara möjligt utan stöd och uppbackning från våra sponsorer och samarbetspartners, gamla som nya. Er stöttning i form av ekonomiska bidrag och produkter är den grundstenen som hela vår verksamhet bygger på. Dessutom är vi otroligt tacksamma för all exponering på våra sponsorers och samarbetspartners sociala kanaler. Det hjälper oss att nå ut till fler och på så sätt åstadkomma en ännu större förändring för människor.

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt i mars 2022 där det förutom de sedvanliga årsmöteshandlingarna också hölls ett föredrag av en mycket uppskattad gästföreläsare Ötdl Nina Sabel. Därutöver har våra styrelsemedlemmar och volontärer presenterat TLUG och organisationens arbete vid flertal olika tillställningar under det gångna året.

Stolt sponsor

TLUG deltog dessutom på årets Swedental i form av att representanter från organisationen fanns på plats i Smiles monter och berättade om verksamheten för de nyfikna. Under mässan fick samtliga samarbetspartner ett tackdiplom utdelat.

imagespei.png
På bild: TLUG styrelsemedlem Anna Nyglen och Plandents VD Johan Ericsson.

TLUGs planeringen av volontärprojekt för 2023 är i gång. Under det kommande året siktar vi på att utveckla vårt samarbete med de nordiska organisationerna och erbjuda volontärer från de andra skandinaviska länderna möjlighet att åka ut och jobba med oss.