Gå till huvudinnehåll

Kvalitet & miljö

Plandent AB är certifierade genom Svensk Certifiering Norden AB enligt de internationella kvalitets- och miljöstandarderna SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Plandents miljöarbete

Vårt synsätt är att kvalitet gäller allt som du upplever i kontakten med oss. Vi vill hålla en hög och jämn kvalitet i vår service. Därför har vi valt att löpande genomföra enkätundersökningar där du som kund sätter betyg på vår verksamhet. Det hjälper oss att identifiera områden som kan förbättras. Med svaren som utgångspunkt, sätter vi upp mål för olika delar av verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid miljöfrågor och är sparsamma i vår hantering av naturresurser. Vi strävar efter att arbeta med miljövänliga förpackningsmaterial samt att tillhandahålla miljöanpassade produkter enligt våra kunders önskemål. Kvalitets- och miljöarbetet innebär att vi ingående har kartlagt alla arbetsmoment och att det finns enkla rutiner, säkerhetskontroller och verktyg för att mäta och analysera verksamheten.

Våra medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för hur väl vi lyckas. Vi genomför kvalitetshöjande åtgärder i företaget, utbildar våra medarbetare och ställer relevanta krav på våra leverantörer.

ISO 9001 ISO 14001

Ladda ner certifikaten:

Vår kvalitetspolicy

Plandent AB skall bygga långsiktiga relationer med våra kunder genom att ständigt förbättra arbetsmetoderna så att alla medarbetare alltid utför sina arbetsuppgifter med rätt kvalitet och högt värde för kunden. Det skall vi göra genom att erbjuda arbetsrelaterad utbildning och en attraktiv arbetsmiljö.

Vår målsättning är att uppfattas som våra kunders och leverantörers främsta samarbetspartner. Företagets medvetna kvalitetsarbete medverkar till att uppnå vår målsättning.

Vår miljöpolicy

Plandent AB arbetar i all sin verksamhet för:

  • minskad användning och spridning av ämnen/material som inte ingår i det naturliga kretsloppet
  • effektiv resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning
  • att utbilda samtliga medarbetare i miljöledningssystemet och motiverar dem att utföra sitt arbete på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt
  • hänsynstagande till kunders önskemål om miljöanpassade produkter vid utveckling av sortimentet för förbrukningsartiklar
  • att bedriva verksamheten inom ramen för de legala krav som gäller
  • att alla medarbetare inom organisationen är engagerade i ett ständigt förbättringsarbete där ledningen har det övergripande ansvaret.

Miljövänligt

Vi har ett växande sortiment av produkter som är snällare mot miljön. De är tillverkade av antingen återvunnet eller biobaserat material.

Se miljösortimentet