Gå till huvudinnehåll

Plandent AB integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy utan förvarning när det sker förändringar i hur vi hanterar personuppgifter. Den senaste utgåvan finns alltid tillgänglig här och uppdaterades senast 27 augusti 2019.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation – Dataskyddsförordningen på svenska – och ersätter tidigare lagstiftning om hantering av personuppgifter (PuL) den 25 maj 2018. Med definitionen ”personuppgift” menas alla slags uppgifter som kan knytas till en fysisk person som är i livet. GDPR är en EU-förordning och omfattar alla medlemsländer.

Se även Planmeca Group Privacy Notice

Uppdatera mina uppgifter

Om du vill uppdatera dina kontaktuppgifter hos oss, anmäla eller avregistrera dig till våra marknadsutskick ber vi dig fylla i formuläret längst ner på denna sida.

Du kan när som helst ändra dina val.

Hoppa till formuläret

Vi skyddar dina personuppgifter

Din integritet är självklar för oss. Vi behandlar alla personuppgifter med respekt och följer gällande lagar. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ifrån dig personuppgifter och att du vet hur din information kan komma att användas. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt och delar dem endast med tredjepart som följer vår policy. Vi använder alltid lämpliga överföringsmetoder när vi hanterar personuppgifter. Att läsa igenom en integritetspolicy är viktigt så vi hoppas att du tar dig tid till detta.

Insamling av data

Vi hanterar personuppgifter rörande prospekt, nuvarande och tidigare kunder, samarbetspartners och leverantörer. Personuppgifterna kan komma direkt från dig eller samlas in via våra samarbetspartners eller annan tredje part.

Vi samlar in data genom flera olika kanaler, t.ex. när du kontaktar oss via telefon, e-post, chatt eller sociala medier, gör en beställning i vår webbshop, fyller i formulär på vår hemsida, ingår ett avtal med oss, besöker oss på en mässa eller anmäler dig till event och kurser. Vid våra arrangemang kan det förekomma fotografering för dokumentation samt marknadsföring.

Informationen vi samlar in är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. De uppgifter vi har är relaterade till din yrkesroll som t.ex. tjänsteadress, telefonnummer, e-postadress, namn och befattning. Vi samlar även in information såsom tidigare köp, serviceärenden och produkter eller tjänster som du har visat intresse för att köpa.

Plandent säljer främst varor till tandläkare och organisationer inom tandvården. Enligt svensk lagstiftning får vissa varor bara säljas till legitimerade tandläkare. Vid registrering av ny kund är vi därför skyldiga att begära uppgift om legitimationsår samt företagets organisationsnummer och/eller personnummer. Vi kontrollerar uppgifter med Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten samt gör kreditupplysningar.

Varför samlar vi in data?

De huvudsakliga anledningarna till att vi samlar in och hanterar dina personuppgifter är för att:

 • Hitta potentiella kunder och utveckla kundrelationer.
 • Tillhandahålla produkter, tjänster och digitala verktyg.
 • Ge dig service och support när du har problem, såväl på plats som på distans.
 • Kontakta dig med relevant information kring våra produkter och tjänster, nyheter, erbjudanden och inbjudningar till kurser och relevanta marknadsaktiviteter.
 • Försöka tillmötesgå dina önskemål när du deltar på våra arrangemang.
 • Genomföra marknadsundersökningar.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
 • Bekräfta din identitet och verifiera dina personuppgifter.
 • Upptäcka eller förhindra olika typer av bedrägerier eller annan olaglig användning.
 • Administrativa syften såsom planering och utveckling av Plandents affärsverksamhet.

Vi hanterar endast personuppgifter när vi har en rättslig grund. Vilken rättslig grund vi använder beror på vilken typ av personuppgifter och i vilket sammanhang vi hanterar dem.

Det här betyder att vi samlar in och behandlar personuppgifter i följande fall:

 • Vår rättsliga grund för hantering av personuppgifter är fullgörande av avtal när du har ett avtal med oss eller överväger att ingå ett.
 • När vi med stöd av intresseavvägning har en affärsmässig anledning att hantera dina personuppgifter. Dessa anledningar kan exempelvis vara att utveckla kundrelationer och verksamheten. När vi använder intresseavvägning som rättslig grund överväger vi noga att hanteringen är förenlig med den registrerades rättigheter.
 • Vi har i vissa fall en rättslig förpliktelse att hantera och spara personuppgifter, till exempel måste vi följa bokföringslagen.
 • Vi kan också hantera personuppgifter när du på förhand har gett oss samtycke.

Vilka kan vi komma att dela informationen med?

Plandent är del av en global koncern och på grund av de tekniska och verksamhetsmässiga kraven så kan vi komma att behandla personuppgifter utanför den europeiska unionen och/eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om vi överför personuppgifter utanför EU/EES så kommer överföringen att genomföras med adekvata överföringsmekanismer som exempelvis genom att använda standardiserade dataskyddsklausuler.

Plandent och Planmeca kommer aldrig att sälja den insamlade informationen till tredje part eller använda den utanför sitt syfte. I de fall vi tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter sker det på uppdrag av Plandent för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter.

Vi kan också komma att dela personuppgifter inom våra gruppbolag och regionala försäljningsbolag och leverantörer. I vissa fall kan vi också dela personuppgifter med lämplig och auktoriserad tredje part för att kunna utföra tjänster åt våra kunder och samarbetspartners. Vi kan också överföra personuppgifter till underleverantörer som behandlar data på uppdrag av oss för t.ex. IT-utveckling och support. Vi delar endast information med myndigheter om vi blir beordrade att göra det genom lagstadgade krav.

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med koncernen samt tredje part.

Hur hanterar vi informationen?

Vi ser till så att dina personuppgifter lagras och hanteras på ett lämpligt och säkert sätt. Enbart personer med befogenhet har tillgång till de personuppgifter vi lagrar. Tillgång till dessa personuppgifter hanteras på en strikt behovsbasis. Vi kräver att alla våra medarbetare som har tillgång till någon form av personuppgifter hanterar dem konfidentiellt.

Hur länge sparar vi informationen?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Generellt sett så behandlar vi relevanta personuppgifter under den period som relationen bibehålls samt en fördefinierad period efter det att relationen avslutats.

Vi ämnar att säkerställa att de personuppgifter vi behandlar är uppdaterade och korrekta. I vissa sammanhang så kan vi komma att anonymisera personuppgifter för exempelvis statistiska syften.

Användning av cookies

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker* (gemensamt kallade "cookies") för att förbättra din upplevelse hos oss.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

* Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

Med stöd av intresseavvägning använder vi cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Vi sparar aldrig cookies längre tid än det är nödvändigt. Alla cookies har raderats senast 26 månader efter ditt senaste besök på vår webbplats.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Länkar och inbäddat innehåll

På webbplatsen www.plandent.se finns länkar samt inbäddat innehåll från andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Rätt till att avstå från medverkan på fotografier samt rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring via post och e-post.

Om du vill nyttja dina rättigheter kan du fylla i vårt formulär.

Du har rätt att påtala felaktigheter om hur vi hanterar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Har du frågor kring vår personuppgiftsbehandling eller om denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@plandent.se.


Uppdatera mina uppgifter

Jag vill:

* Jag är medveten om att när jag avregistrerar mig från marknadsutskick så missar jag inbjudningar till kurser och event, information och kunskap om nya produkter samt erbjudanden och kampanjer.