Gå till huvudinnehåll

Ljusdiffusionsteknologi

Fokusartikel i samarbete med Kuraray

Ljusdiffusionsteknologi – hjälper din kompositrestauration till framgång

Clearfil Majesty ES-2 försäkrar en praktiskt taget osynlig färggradient mellan komposit och dental vävnad. Hemligheten ligger i ljusdiffusionsteknologi. Hur fungerar det här?

Innan vi går på djupet i ämnet, vill vi först ge lite mer information om våra kompositer Clearfil Majesty ES-2. Alla CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 kompositer är lämpliga för både anterior och posterior användning. De olika typerna inom ES-2-familjen försäkrar en utmärkt hantering, sjunker inte ihop under modellering och tillåter långa arbetstider. En särskilt viktig egenskap för den här kompositfamiljen är med vilken lätthet restaurationerna smälter in i omgivningen, vilket resulterar i estetiska och hållbara restaurationer.

Ocean light_LDT1.jpg

Två olika typer av filler används i CLEARFIL MAJESTY™ ES-2. Basen består av fillerpartiklar i bariumglas, till vilka prepolymeriserad nanokomposit har lagts till som extra fillerpartiklar. De senare kallas ljusdiffusionsfillers och det är speciellt dessa fillerpartiklar som försäkrar distributionen av ljus inom kompositen.

Sättet på vilket en restauration smälter in med färgen på det element som ska restaureras är inte identiskt för alla kompositer. De flesta tillverkare av komposit förlitar sig på den så kallade kameleonteffekten. En komposit som är tillräckligt translucent släpper igenom ljus. Det ljus som reflekteras från kavitetens väggar får kompositen att anta den färg som den omgivande tandsubstansen har.

Kameleonteffekten fungerar bra om kaviteten inte är för stor och förutsatt att det finns tillräckligt med omgivande tandsubstans. Men om kaviteten är relativt stor eller – som ofta är fallet vid anteriora restaurationer – den underliggande strukturen saknas, kommer den estetiska effekten att vara begränsad. Klarheten lämnar också en del i övrigt att önska, vilket ger en gråaktig restauration.

På Kuraray har vi en annan approach.

LICHTDIFFUSIETECHNOLOGIE SE.jpg

Förutom den optimerade translucensen hos CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 komposit, försäkrar ljusdiffusionsteknologin att restaurationen smälter in med materialet i den omgivande tanden utan synlig gräns. Tack vare kombinationen av två parametrar – translucens och ljusdiffusion – blir möjligheterna mycket mer omfattande än vid fallet med enbart translucens.

Tänder består av material med olika opaciteter: emalj är mer transparent än dentin och de individuella nivåerna av transparens/opacitet på dessa två substanser är inte alltid identisk. Ålder, masstjocklek och olika andra inre och yttre faktorer spelar också en roll.

Välj en eller flera av medlemmarna i CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 familjen, beroende på vilket mål som ska uppnås.

En komposit som kan försäkra en bred täckning av färg och opacitet är det bästa för enhetliga, mer eller mindre monokromatiska restaurationer. Ett system för skiktning kan krävas för estetiska restaurationer som innefattar skillnader i opacitet.

Välj CLEARFIL MAJESTY ES-2 Premium för högestetiska restaurationer med skillnader i opacitet, eller CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal för mindre estetiskt kritiska restaurationer där ingen, eller nästan ingen, skillnad i opacitet behöver överbryggas.

Om författaren

Peter Schouten
Teknisk chef på Kuraray Europe Benelux

Peter Schouten är teknisk chef på Kuraray Noritake Dental. Som kemisk analytiker använder han sin kemiska bakgrund för att ge insikt vid första anblicken i komplexa (produkt) teknologier. Hans passion ligger i att enkelt kommunicera och dela information om tillämpning av produkter och tekniker.