Gå till huvudinnehåll

Han vill få fler att våga gå över till digitala avtryck

Tandläkare Mikael Neuman i Göteborg har tagit digitala avtryck i snart tio år. Och han vill att fler ska börja att använda sig av den senaste tekniken.

Tandläkare Mikael Neuman har tagit digitala avtryck i snart tio år och är redan inne på sin fjärde modell av intraoral skanner. På sin praktik i Majorna i Göteborg arbetar han i ett nära samarbete med sin fru Anna Neuman, som både är tandsköterska och tandtekniker på kliniken. Tillsammans använder de sig av senaste tekniken för att hjälpa sina patienter på bästa sätt.

- Enligt mig är en digital avtryckskanner inte något häftigt och modernt längre, utan det är en del av tandläkarens basverktyg idag. Eller åtminstone borde det vara det. Jag hoppas att fler svenska tandläkare kommer att börja använda det och upptäcka fördelarna, säger Mikael Neuman.

Planmeca PlanCad hos Tandläkare Neuman

De senaste två åren har Mikael Neuman använt en Planmeca Emerald intraoral skanner. Han har ett stort teknikintresse och utvärderar hela tiden hårdvaran och mjukvaran han använder.

- Skannrarna har bara blivit bättre och bättre med tiden. Emerald, som jag använder nu, är minst på marknaden och väldigt smidig. För patienterna är det en stor förbättring med digitala avtryck jämfört med tidigare. Proceduren går snabbare och de slipper avtrycksmassan i munnen. Vissa patienter var det tidigare svårt att ta avtryck på, men nu går det enkelt med den intraorala skannern, säger Mikael Neuman.

Andra stora fördelar med de digitala avtrycken är enligt Mikael Neuman att servicenivån till kunderna ökar i och med att de får sin restauration på plats redan dagen efter sitt besök. En annan fördel är att det går fort och att det är hög precision i index, det blir exakt direkt och krävs inte några omtagningar. Det är också positivt för miljön att antal omtagningar med avtrycksmaterial minskar, och att mängden transporter halveras när avtrycket skickas digitalt. Det är betydligt smidigare att transportera ett par kronor istället för ett helt avtryck.

När man skickar ett analogt avtryck finns det risk att det skadas på grund av temperaturväxlingar eller ovarsam hantering. Ytterligare en positiv faktor med digitala avtryck är att det går så fort mellan patientbesöken att tänderna inte hinner röra på sig. Vid analoga avtryck kan det gå en tid tills patienten får sin nya krona eller bro på plats, och det finns då en risk att tänderna har flyttat på sig så att den inte längre passar.

När felkällan i avtrycksförfarandet försvinner blir det också högre kvalitet på restaurationen. Labbet får ett korrekt avtryck direkt vilket gör tillverkningsprocessen både snabbare och med betydligt färre steg.

För patienterna är det en stor förbättring med digitala avtryck jämfört med tidigare

Samarbete och kommunikation

Det är jätteviktigt med ett bra samarbete och kommunikation mellan labbet och tandläkaren. Labbet måste jobba digitalt för att kunna ta emot filerna och fräsa fram protetiken. Och de bör göra varje steg digitalt. Om de använder det digitala avtrycket för att göra en analog modell så finns det risk att det blir fel. Ett helt analogt avtryck går igenom många olika steg, och varje steg ökar risken för felmarginal.

Mikael Neuman arbetar med adhesiv retention. Vilket har fördelarna att det går fort, gör liten inverkan på naturliga tanden och ger ett estetiskt slutresultat. Den här arbetstekniken är fortfarande ett helt nytt koncept för många tandläkare, trots att den använts länge på marknaden. För att byta teknik måste hela arbetsflödet ses över, frän preparation och avtryck till tandteknikerns del och cementering.

Lätt att lära

- Det är lätt att lära sig, bara man är öppen för det nya arbetssättet och förstår det digitala flödet och att allt hänger ihop i en kedja. Om man till exempel jobbar delegerat är det jätteenkelt för tandsköterskan att ta avtrycket. Det allra viktigaste är att tandläkaren har gjort en bra preparation och redan innan har en bestämd arbetsgång framfor sig gällande materialval och metod. Adhesiv retention kräver hög noggrannhet och det är viktigt att preparera på rätt sätt, annars kan inte slutresultatet bli bra. Vanliga analoga avtryck fungerar bra om du jobbar med MK-kronor. Men för att använda adhesiv teknik måste du ha precisionen i avtrycken som du bara får med digital teknik. Det kräver också bland annat ren medicinsk tryckluft, minsta spår av olja gör att restaureringen inte fäster, och att det är rätt material i rotfyllningen. Därför måste man utveckla alla steg och hitta nya lösningar jämfört med tidigare.

Sverker Toreskog och hans brinnande intresse för minimalinvasiv tandvård har varit en stor inspiration för Mikael Neuman.
- Vi planerade att Sverker skulle komma hit till kliniken och se hur vi jobbar, men tyvärr hann vi inte få till det innan han gick bort, säger han.

Viktigt med vård av människor

Att kostnaderna minskar med digitala avtryck är ofta ett argument som framförs. Och även om det till stor del stämmer tycker Mikael Neuman att det är tråkigt att det är så stort fokus på priser och kostnader i dentalbranschen.

- Det år vård av människor det handlar om och då är det viktigt med rätt material och hög kvalitet. Jag vill kunna göra ett bra jobb, och då måste det få kosta lite ibland. Vi tandläkare har ju ambitionen att göra så lite skada på tanden som möjligt. Just därför känns det viktigt att vi anammar adhesiv teknik samt digital avtrycksteknik så fort som möjligt. Jag upplever att Sverige ligger efter övriga grannländer när det gäller användningen av digitala avtryck. Många vill vänta tills tekniken är beprövad, men nu har den funnits i över tio är så det är inte längre något nytt. Det är viktigt att tandläkarhögskolorna hänger med i utvecklingen och lär ut rätt metoder. Som tandläkare får man inte heller vara rädd att vidareutbilda sig och vara öppen för nya arbetssätt. Det kommer hela tiden ny teknik och nya material och du blir aldrig färdiglärd.

Som ett team

Mikael och Anna Neuman är nöjda med Plandent och Planmeca

Mikael och Anna Neuman jobbar i ett team. Anna är både tandtekniker och tandsköterska på kliniken. Efter att avtrycken är gjorda arbetar Anna i mjukvaran och på kvällarna när de kommit hem fräser de dagens jobb. De har båda gått utbildningar i bland annat USA inom den digitala tekniken och lovordar arbetssättet.

- Jag skulle aldrig kunna tanka mig att gå tillbaka och jobba som förut, det här är så mycket bättre och smidigare. Jag har testat flera olika CAD-system, men Planmecas Plan-CAD är det allra bästa och lättaste att jobba med, säger Anna Neuman.

Det är många inblandade som måste sköta sin del, inte bara tandläkaren och tandteknikern utan även leverantörer av tekniken. Programvaran ska fungera och man måste veta hur man ska använda den på rätt sätt.

- Vi uppskattar att filerna skapas i öppet STL- och PLY-format, det ökar flexibiliteten. Det är också viktigt med ett bra samarbete mellan alla parter. Det går inte att undvika att det dyker upp problem, men det viktigaste är att man får snabb hjälp när det händer. Vi är väldigt nöjda den support vi har fått från Plandent och Dental IT när vi har behövt det, säger Mikael Neuman.

Han har jobbat privat sen sin tandläkarexamen 1992, men har även ofta arbetat timmar på Folktandvården. Nu för tiden spenderar han några veckor om året i Sälen och arbetar på Folktandvården där. På eget initiativ och egen bekostnad tar han med sig sin skanner för att kunna arbeta med den digitala tekniken även där.

- Det är så lätt att bli hemmablind så jag tycker att det är lärorikt att se annat än den egna kliniken och inse att arbetssätten skiljer sig en del ute i landet. Jag tar med mig mitt arbetssätt och har lyckats hitta ett labb som kan skicka kronorna eller broarna dagen efter så att jag hinner behandla klart alla mina patienter under tiden jag är på plats i Sälen, säger Mikael Neuman.

Artikeln publicerades första gången i Journalen nr 4 2019.

Boka en demo

Har du frågor om våra lösningar för digitala avtryck?

Vill du veta mer om Planmecas produkter och hur vi kan hjälpa dig att komma igång med digitala avtryck? Vi berättar gärna om vilka lösningar som passar just dig!

Kontakta Björn Lundmark:
bjorn.lundmark@plandent.se
072-575 74 61

Välj ditt arbetsflöde

Våra flexibla lösningar för digitala avtryck och CAD/CAM gör att du kan välja ditt eget arbetssätt. Planmecas intraorala skannrar stöder olika alternativa arbetsflöden. Du kan antingen slutföra hela arbetsflödet på egen hand i tre enkla steg - från skanning till design och tillverkning - eller samarbeta med partners när som helst. Du bestämmer själv!

Mer om våra lösningar för digitala avtryck