Gå till huvudinnehåll

Planmecas 50-åriga resa

Från 70-talets operatörsstolar till dagens 3D-röntgen. Planmeca har haft en spännande och utvecklande resa fram till där de är idag. I år firar vårt moderbolag 50 år!

Från tandläkarstolar till tandvårdsutrustning

För Planmeca markerade 1970-talet eran att etablera sig på tandvårdsmarknaden och sätta sitt kärnproduktsortiment. 1971 började Planmeca med en mindre produktion av operatörsstolar och skåp. Under årtiondet utvidgades produktionen till att även omfatta patientstolar och unitar. Den första patientstolen utvecklades 1977 och den första uniten 1979.

'80 - Internationell expansion och genombrott i produktutvecklingen

Som ett resultat av den snabba internationella expansionen grundades de första dotterbolagen i USA, Italien och Sverige på 1980-talet. Produktmässigt uppnåddes flera genombrott baserade på banbrytande mikroprocessorteknik under decenniet. 1983 introducerade Planmeca den första mikroprocessorstyrda tandstolen och mikroprocessortekniken infördes senare också i tandläkarenheter. 1986 utvidgades produktsortimentet till röntgenenheter med lanseringen av en mikroprocessorstyrd panoramabildanordning, en revolutionerande innovation inom dental radiologi vid den tiden.

’90 – Revolutionerande utveckling inom digital avbildning

På 1990-talet utvecklade Planmeca ett revolutionerande digitalt bildsystem som lanserades första gången på International Dental Show (IDS) 1995. Det digitala bildsystemet stöddes av utvecklingen av digital programvara för visning och bearbetning av bilderna. 1999 introducerade Planmeca ett integrerat IT-system för en digital tandvårdspraxis – allt i ett koncept – som möjliggör omedelbar tillgång till all digital patientinformation, såsom röntgenbilder och patientdata, från en platt skärm monterad på uniten.

’00 – Digital utveckling och samarbete med universitet

Tandvårdsvärlden började digitaliseras snabbt på 2000-talet, vilket påverkade både utrustning och mjukvaruutveckling. År 2005 introducerade Planmeca Cone Beam Computed Tomography (CBCT) -ett system för 3D-bildbehandling. Den innovativa programvaruplattformen Planmeca Romexis® för bearbetning av röntgenbilder utvecklades för att möta de krävande behoven hos ledande tandvårdsuniversitet. Olika nya tekniska innovationer introducerades under 2000-talet och de senaste högteknologiska lösningarna användes också inom design av tandläkare från 2007 och framåt, då Planmeca introducerade en helt anpassningsbar unit med symmetriska motoriserade rörelser. Planmeca tog också betydande marknadsandelar inom tandläkarutbildning på 2000-talet.

’10 – För behandling av arbetsflöden till den digitala tidsåldern

2011 tog Planmeca digital avbildning ännu längre och var det första företaget som kombinerade tre olika 3D-datamängder till en komplett 3D-modell med en röntgenenhet. Med hjälp av avancerad programvara samlar Planmecas 3D-enheter en CBCT-bild, 3D-foto och 3D-modellskanning till en tredimensionell virtuell patient. Deras innovativa programvara Planmeca Romexis® var det första tandvårdsprogrammet i världen som kombinerade 2D- och 3D-avbildning och hela CAD / CAM-arbetsflödet i samma plattform redan 2015.

Planmeca Digital Academy, ett paraplykoncept som täcker all utbildning av Planmeca, lanserades 2014 för att erbjuda högkvalitativa digitala tandläkarutbildningar och förbättra tandteknikutbildningen inom tandvård och munhälsa. Samma år grundade Planmeca också en joint venture tillsammans med universitetet i Åbo, det nordiska institutet för tandläkarutbildning (NIDE), som erbjuder fortsatt utbildning till internationella tandläkare och tandtekniker, särskilt inom digital tandvård.

’20 – En komplett lösning för digital tandvård

Idag är Planmeca föregångaren för att bygga ett rikt ekosystem av enheter, programvara och tjänster. Företagets oöverträffade produktportfölj täcker in allt som behövs i en högteknologisk tandklinik: alla 3D- och 2D-bildmodeller tillsammans med digitala tandläkare, CAD / CAM-system och programvara. De erbjuder tandkliniker en helt digital lösning, baserad på möjligheten att integrera all digital tandutrustning i en programvaruplattform.

Planmeca förbättrar kontinuerligt sin allt-i-ett-programvara för Planmeca Romexis® med nya lättanvända funktioner för att garantera att kunderna alltid utmärker sig inom digital tandvård genom att använda den senaste tekniken, såsom virtual reality, big data, artificiell intelligens och maskininlärning.