Gå till huvudinnehåll

Validering

Vi säkerställer att autoklaven är i toppskick genom validering och upprepad prestandakvalificering. Sterilt gods är en förutsättning för kvalitetssäkrad tandvård. Du bör även regelbundet kontrollera diskdesinfektorn för att inte riskera patientsäkerheten.

Har du koll på att din autoklav gör rent?

Steriliseringen i en autoklav är en process som inte kan kontrolleras i efterhand genom inspektion eller undersökning av det steriliserade godset. Det är därför viktigt att steriliseringsprocessen fortlöpande valideras och kontrolleras.

Validering av en autoklav ska ske vid varje installation, flytt eller reparation eftersom det kan påverka steriliseringsprocessen. Minst en gång per år ska utrustningen dessutom genomgå en förebyggande service och en upprepad prestandakvalificering (UPK/UPQ) i enlighet med normkravet SS-EN ISO 17665-1:2006.

Validering av en autoklav

En ny autoklav behöver gå igenom flera steg för funktionen ska kunna garanteras:

  • Installationskontroll – En kontroll enligt tillverkarens anvisningar som utförs vid installationstillfället.
  • Funktionskontroll – Kontroll att den installerade utrustningen kan utföra de
    specificerade steriliseringsprocesserna när den är på plats.
  • Processkontroll – Autoklaven testas med en referenslast som motsvarar en maximallastbelastning, just för den specifika kunden. Det utförs även en kontroll på reproducerbarheten, att den ligger inom godtagbara gränser baserad på tre likadana cykler.

Upprepad prestandakvalificering

En upprepad prestandakvalificering (UPK/UPQ, även kallad revalidering) kan inkludera hela eller delar av den ursprungliga valideringen och processkontrollen. Den ska utföras minst en gång om året, helst i anslutning till förebyggande underhåll. Resultatet jämförs med tidigare mätningar.

Boka validering / upprepad prestandakvalificering

Kontakta callcenter eller din lokala valideringstekniker.

Callcenter service
☎ 08-546 979 30
service@plandent.se