Gå till huvudinnehåll

Försäljningsvillkor

Här ser du våra allmänna försäljningsvillkor vid köp av våra produkter och tjänster. Dessa villkor gäller om inget annat är avtalat mellan kunden och Plandent.

Senast uppdaterat: 22 februari 2023. Vi reserverar oss för eventuella text- och bildfel i våra produktbeskrivningar. Enligt lagen om upphovsrätt är det inte tillåtet att helt eller delvis kopiera webbshopens texter eller bilder.

Allmänna försäljningsvillkor för Plandent AB

Sortiment

Plandents sortiment innehåller både lagerförda artiklar samt så kallade ej lagervaror. Vid beställning av ej lagervara får du vänta lite extra på leveransen och varorna har inte retur- eller bytesrätt eftersom de är specialbeställda för din räkning.

Priser

Våra priser visas exkl. moms och frakt och gäller enligt aktuell prislista vid beställningstillfället. Vi reserverar oss för prisjusteringar på grund av valutaförändringar, prishöjningar från leverantörer samt andra oförutsägbara händelser som är bortom Plandents kontroll.

Leveransvillkor

Lagerförda varor som du beställer vardagar före kl. 14.00 expedieras samma dag och levereras inom 3 arbetsdagar om du inte önskat särskilt leveransdatum. Varorna skickas som paket, brev eller på pall. Vid beställning i webbshopen skickas alla varor som paket. Mindre försändelser med lågt ordervärde kan skickas som brev om du gör beställningen via kundtjänst. Eventuella restorder levereras fraktfritt.

Utrustning levereras med försäkrad transport enligt DPU (Delivered at Place Unloaded).

Kunden står för fraktkostnaden om inget annat är avtalat. Fraktpriserna inkluderar emballage. Bortforsling av emballage betalas av kunden.

Leveransförseningar på grund av force majeure, underlåtenhet från köparen, eller från underleverantörer, utgör befrielsegrund som medför framflyttning av leveransdag och Plandent blir befriat från all typ av påföljd på grund av ändrad leveransdag.

Betalningsvillkor

Betalning ska ske inom 15 dagar från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse. Efter förfallodagen har Plandent rätt att debitera dröjsmålsränta med 1,25 % per påbörjad månad samt eventuellt lagstadgad påminnelseavgift och indrivningskostnader.

Retur- och bytesrätt

Du har rätt att returnera och byta varor med obruten originalförpackning upp till 15 dagar efter mottagen leverans. Observera att retur- och bytesrätt inte gäller för varor som inte ingår i Plandents lagerförda sortiment. Plandent krediterar kunden så snart som returen har kommit fram. Returer som inte är orsakade av Plandent, till exempel felbeställning av kund, krediteras fakturabeloppet med 15% avdrag. Returer med ett varuvärde under 100 kr krediteras ej. Köparen står för retur- och fraktkostnad.

Skicka eventuella returer med förbetald frakt till:
Brev: Plandent AB, Box 14024, 167 14 BROMMA
Paket (Godsmottagning): Gustavslundsvägen 141 C, 167 51 BROMMA

Reklamation

Vid reklamation av varor som är defekta vid leverans, ska du anmäla det till Plandent inom 7 dagar efter mottaget gods. Kontakta kundservice för förbrukning respektive utrustning via telefon eller e-post innan du skickar in varan.

Vänligen fyll i reklamationsformuläret på www.plandent.se vid reklamation av förbrukningsartiklar och småapparater som du ska returnera till Plandent.

Transportskada

Plandent tar inget ansvar för transportskadat eller förkommet gods. Reklamation bör göras omgående direkt till transportföretaget på fraktsedeln.

Montering och demontering

Om ej annat överenskommits betalas montering och demontering av fast utrustning, och eventuella tillbehör, av köparen. Plandent utför inte fast installation av vakuum, tryckluft, manöver, el- och vatteninstallation samt montering av möbler och inredning.

Plandent kan åta sig att forsla bort kundens tidigare fasta utrustning i samband med köp av från Plandent ny fast utrustning. Hanteringskostnaden och eventuell miljöavgift betalas av köparen.

Garanti

Utrustning

Plandent lämnar 12 månaders garanti på utrustning om inget annat avtalats vid köpet. För att garantin ska gälla så krävs det att produkten brukas enligt våra och tillverkarens anvisningar. Garantin omfattar arbetstid, reservdelar, restid samt reskostnader och gäller vid konstruktions-, material- eller tillverkningsfel.

Service

Plandent lämnar 3 månaders garanti på utfört arbete och utbytta delar. Garantin omfattar arbetstid, reservdelar, restid samt resekostnader och gäller vid konstruktions-, material- eller tillverkningsfel.

Verkstadsreparationer utförs på Plandents verkstad i Stockholm. Om inget annat har avtalats betalar kunden eventuellt emballage och fraktkostnad. Kunden kan beställa en portofri servicepåse för hand- och vinkelstycken.

Mjukvara och IT-Support

Plandent garanterar inte felfri mjukvara eller system. Plandents support garanterar att göra sitt bästa för att lösa eventuella IT-relaterade problem eller föreslå lösningar till uppkomna problem, men kan inte garantera korrigering av eventuella fel i det korta perspektivet.

Garantin omfattar inte:

  • Normalt slitage, förslitnings- och förbrukningsdelar som till exempel O-ringar, halogen- och glödlampor, element, filter, eller kullager.
  • Fel orsakade av felaktigt handhavande eller bristfällig skötsel.
  • Fel orsakade av vätska/fukt, olja i drivluften eller felaktiga smörj- eller rengöringsvätskor.
  • Utrustning som inte monterats eller reparerats av certifierad tekniker på Plandent eller av Plandent auktoriserad certifierad servicepartner. Om så sker gäller inte längre tillverkarens producentansvar som då omedelbart övergår till köparen.

Äganderättsförbehåll och försäkring

Plandent innehar äganderätten till levererad utrustning och tillbehör tills full betalning har erhållits. Köparen äger inte rätt att överlåta, eller på annat sätt försvåra för Plandent att utnyttja äganderättsförbehållet, innan full betalning har skett. Köparen förbinder sig att under den tid Plandent (eller eventuell leasingpartner innehar äganderätten, till exempel vid hyra och leasing, hålla utrustning, reservdelar och tillbehör försäkrade mot stöld och brand.

Ersättningskrav

Plandent är inte skyldig att betala ut någon ersättning till köparen för eventuellt produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Tvister

Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor ska avgöras enligt svensk lag i allmän domstol i Sverige.