Gå till huvudinnehåll

VOCO Futurabond® U

Dualhärdande universaladhesiv

FuturabondU_Blister_Print.jpg

Den dualhärdande SingleDose Futurabond U från VOCO är en verkligt universell adhesiv som erbjuds i en praktisk endosförpackning.

Förutom den mycket enkla hanteringen av SingleDose-förpackningen erbjuder den nya Futurabond U en enastående bredd av möjligheter för applicering, såväl med avseende på indikationer som på val av etsteknik eller härdningssätt. Självetsning, selektiv etsning eller totalets: Futurabond U låter användarna fritt välja hur de vill konditionera den dentala hårdvävnaden, beroende på den individuella kliniska situationen och på vilket arbetssätt de föredrar.

Applicerad i endast ett lager, skapar denna universella adhesiv en stark bindning till emalj och dentin och ger därmed en hållbar spaltfri bindning mellan den dentala hårdvävnaden och restaurationsmaterialet. Samtidigt ger den en stark adhesion till olika material, som metall, zirkoniumdioxid/aluminiumoxid och silikatkeramer, utan någon ytterligare primer. En enastående bindningsstyrka garanteras också vid fall med kemisk härdning, vilket därmed gör Futurabond U idealisk för cementering av stift i rotkanalen.

Denna universella adhesiv är fullt kompatibel med alla ljushärdande, dualhärdande och kemiskt härdande metakrylatbaserade kompositer och är lämplig för både direkta och indirekta restaurationer – och utan någon ytterligare aktivator för dualhärdning. Futurabond U kan dessutom användas för desensibilisering, hypersensibla tandhalsar och efter kavitetspreparation, den är även lämplig som skyddande varnish för restaurationer med glasjonomer.

Den patenterade SingleDose-förpackningen garanterar ett snabbt och enkelt arbete, eftersom blandningsmisstag elimineras och produkten är mycket hygienisk.

futurabond-u_pac_gb (2).jpg

Futurabond U finns tillgänglig i ett trial kit som innehåller 20 SingleDose blisterförpackningar, en 2 ml Vococid spruta plus spetsar, såväl som 20 SingleTim för applicering. Det bondingmaterialet finns även i förpackningar med 50 eller 200 SingleDose.

Fallstudie

Posterior restauration med en ny nanohybrid ORMOCER-komposit – ett kliniskt fall

Sammanfattning

I dag är direkta kompositfyllningar i posteriora tänder en mycket framgångsrik del i det spektra av terapier som finns inom den moderna tandvården. De är mycket populära fyllningsmaterial, såväl för tandläkare som för deras patienter. Funktionen hos denna behandlingsmetod, även i den tuggkraftsutsatta posteriora regionen, har definitivt bevisats i många kliniska studier. Förutom kompositer baserade på metakrylatkemi, har urvalet av material för fyllningar numera utökats med en ren nanohybrid ORMOCER utan några konventionella metakrylatmonomerer i sammansättningen.

Dr. Jürgen Manhart är professor på Department of Restorative Dentistry, Dental School of the LMU University i München, Tyskland. Han håller seminarier och praktiska hands-on kurser inom estetisk restaurativ tandvård, som direkta kompositfyllningar, helkeramiska restaurationer; postendodontisk behandling, behandling av kraftigt slitna bett och behandlingsplanering vid estetisk tandvård.

Ta del av hela studien: Kliniskt fall av posterior restauration med nanohybriden ORMOCER-komposit Admira Fusion tillsammans med universaladhesiven Futurabond U från VOCO.

Dr. Jürgen Manhart

case_study_teaser_blocks.jpg

Fig. 1: Initial situation: gammal bristfällig amalgamfyllning i en första molar i överkäken.

Fig. 2: Situation efter noggrant avlägsnande av den gamla restaurationen.

Fig. 3: Kaviteten preparerades och finisherades efter avlägsnande av karies.

Fig. 4: Val av färg på den fuktiga tanden.

case_study_teaser_blocks4.jpg

Fig. 13: Ljushärdning av adhesiven i 10 sek.

Fig. 14: En jämnt glänsande kavitetsyta visar på en korrekt förbehandlad tandstruktur. Detta förseglar dentintubuli och förebygger postoperativ hypersensibilitet.

Fig. 15: Admira Fusion applicerades i den mesiala kavitetsutsträckningen och den proximala väggen byggdes upp till den marginala kanten. Kompositmaterialet formades med en ren mikroborste.

Fig. 16: Ljushärdning av ormoceren Admira Fusion i 20 sek.

case_study_teaser_blocks2.jpg

Fig. 5: Isolering av operationsområdet med kofferdam.

Fig. 6: Placering av sektionsmatris i metall, cervikalt förseglad med plastkil.

Fig. 7: Placering av sektionsmatrisens ring för att stabilisera matrisbandet och separera tänderna.

Fig. 8: Selektiv emaljetsning med 35% fosforsyra i 15 sek.

case_study_teaser_blocks5.jpg

Fig. 17: Kaviteten i klass II transformerades till en ”funktionell klass I-kavitet”.

Fig. 18: När den proximala kompositväggen var fullständigt polymeriserad, avlägsnades matrissystemet helt. Med ett andra inkrement Admira Fusion, jämnades kavitetsbotten ut.

Fig. 19: Formning av den mesiobuckala kuspen och följande polymerisering i 20 sek.

Fig. 20: Formning av den mesiopalatinala kuspen och följande polymerisering i 20 sek.

case_study_teaser_blocks3.jpg

Fig. 9: Efter 15 sek, utökas etsmedlet till dentinet för ytterligare konditionering i 15 sek. (totalets).

Fig. 10: Situation efter grundlig sköljning av etsmedlet och försiktig lufttorkning av kaviteten, med undvikande av uttorkning av dentinet.

Fig. 11: Adhesiv förbehandling av tandstrukturen med Futurabond U universaladhesiv.

Fig. 12: Noggrann avdunstning av lösningsmedlet i adhesiven till dess en glansig, orörlig film bildats.

case_study_teaser_blocks6.jpg

Fig. 22: Ljushärdning av båda kusparna i 20 sek. vardera.

Fig. 23: Ytterligare polymerisering av det proximala området palatinalt-lateralt i 20 sek.

Fig. 24: Ytterligare polymerisering av det proximala området buckalt-lateralt i 20 sek.

Fig. 25: Slutlig situation: Den högglanspolerade direkta ormocerfyllningen uppvisar en framgångsrik estetisk och funktionell integration i den omgivande dentala vävnaden.

Om VOCO

VOCO – The Dentalists

Det familjeägda dentalföretaget VOCO, som ligger i Cuxhaven, grundades 1981 och är en av de ledande tillverkarna inom dentalindustrin, både nationellt och internationellt. Produktportföljen består av mer än 100 preparat, med fokus på preventiv, restaurativ, protetisk och digital tandvård. Alla produkter tillverkas vid huvudkontoret och är därför till hundra procent “Made in Germany”.

Det finns 440 anställda vid avdelningarna för forskning, produktion och administration i Tyskland. Ytterligare 400 anställda är ansvariga för försäljning över hela världen och tar hand om tandläkare och depåer på plats.

VOCO tillhandahåller dentalprodukter med högsta materialkvalitet och användarvänlighet som lever upp till de höga kraven på marknaden. VOCO driver ständigt den digitala tandvården framåt och kombinerar komplexa teknologier med bästa komfort för användaren.

Kontakta förbrukning Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt breda förbruknings­sortiment med produkter från välrenommerade leverantörer? Vill du lägga mindre tid på ordrar och mer tid på kliniskt arbete? Våra förbrukningsspecialister vet allt om hur man förbättrar vardagen på både små och stora kliniker. Hör av dig till oss så berättar vi mer om lösningar som passar just dig!

Anethe Sjöberg

Försäljning förbrukning (mellan) & operativ chef

Lotta Henricsson

Försäljning förbrukning (norr)

Hampus Kjellqvist

Försäljning utrustning/förbrukning (syd)

Pia Jarnestål

Försäljning förbrukning (väst)

Rose-Marie Åleberg

Försäljning förbrukning (Stockholm)