Gå till huvudinnehåll

Icon Vestibular

Med Icon Vestibular kan du erbjuda dina patienter en varsam och pålitlig behandling – utan onödig förlust av tandsubstans.

Infiltrationsbehandling med Icon Vestibular

– Effektiv behandling mot vita fläckar.

rosa-streck-1960.png

Den moderna lösningen för vita fläckar: Icon.

Missfärgningar av släta ytor kan ha flera orsaker.

Oavsett om det rör sig om karies i tidigt stadium, dental fluoros eller trauma – det finns alltid en lätt och enkel behandling att tillgå:

Infiltrationsbehandling med Icon Vestibular

Infiltrationsbehandling med ett särskilt, mycket lättflytande resin är en metod som först togs fram för att behandla tidig approximal karies utan att borra. Det innovativa konceptet möjliggör dock även estetisk behandling av missfärgningar på släta ytor.

För ett friskt, vackert leende. Snabbt, enkelt och varsamt.

Vita fläckar. Olika orsaker – en lösning.

KARIES – DENTAL FLUOROS – TRAUMA

Rätt diagnos är viktig för rätt behandling.

Icon_White-Spots.png

Med Icon Vestibular kan du erbjuda dina patienter en varsam och pålitlig behandling – utan onödig förlust av tandsubstans.

Karier i tidigt stadium orsakar missfärgningar på de släta ytorna.

Fram tills helt nyligen har det inte funnits någon riktigt bra behandling för dessa kariesrelaterade vita fläckar som ofta uppträder när fästena tagits bort. Infiltrationsbehandling med Icon är en lösning. Men alla vita fläckar är inte kariesrelaterade.

Dental fluoros, trauma med mera...

Hur kan man till exempel effektivt behandla dental fluoros, trauma och idiopatiska fläckar eller utvecklingsdefekter på emaljen? Med andra ord: på ett sätt som är bestående, effektivt, och bekvämt för patienten?

Om man endast bleker uppnår man inte, för de flesta av missfärgningarna, ett bestående resultat. Invasiva behandlingsmetoder som till exempel porslinsfasader tar tid och är dyrbara. Dessutom innebär det alltid att frisk tandsubstans måste offras.

Infiltrationsbehandling – ett strålande enkelt koncept

Infiltrationsmetoden är otroligt enkel: Efter förbehandling med etsgel appliceras Icon Infiltrant, ett mycket lättflytande resin, på det aktuella området. Tack vare kapillärverkan kan resinet tränga djupt in i den porösa tandemaljen där det sedan ljushärdas. På så sätt kan vita fläckar döljas; det infiltrerade området liknar naturlig emalj. Den friska tandsubstansen förblir intakt.

ETSNING – TORKNING – INFILTRATION

1. ICON ETCH

Icon Etch används till att förbereda tanden för infiltration. HCI-gel appliceras på det område som ska behandlas, med hjälp av särskilda applikatorer, för att avlägsna det pseudo-intakta ytlagret. Endast på detta sätt kan Icon Infiltrant senare tränga in i porsystemet.

2. ICON DRY

För nästa steg av den faktiska infiltrationen krävs att omgivningen är torr. Därför torkas skadan ytterligare med Icon Dry och luft.

3. ICON INFILTRANT

Det lågviskösa resinet, dvs. Icon Infiltrant, appliceras, och tränger djupt in i emaljen tack vare
kapillärverkan och fyller ut skadan. Det ljushärdas sedan. Den infiltrerade skadan har liknande mekaniska och optiska egenskaper som frisk tandemalj.

Videoguide

icon-teaser-banner-1200.jpg

Såhär fungerar det.

Till Icon videoguide

I Icons Casebook finns...

… 22 kliniska fall som tydligt visar vilka möjligheter Icon infiltration innebär för det
vestibulära området. De 88 sidorna, uppdelade på fyra kapitel, innehåller:

  • Detaljerade, illustrerade fallstudier av behandling med kariesrelaterade vita fläckar, dental fluoros, traumatiska och idiopatiska fläckar samt MIH.
  • Värdefull bakgrundsinformation om de olika tillämpningsmöjligheterna som gör det lättare att ställa rätt diagnos.
  • Flera erfarenhetsbaserade tips och förslag.

Ladda ner pdf med fallstudierna:

Casebook_Icon.pdf