Gå till huvudinnehåll

CareShield®

Hygien har alltid varit viktigt på tandvårdskliniken, men på grund av den nya verklighet vi lever i med covid-19 krävs ytterligare försiktighetsåtgärder. Mot bakgrund av risken för ökad smittspridning har Orsing och Directa Dental tagit fram ett nytt och smidigt skydd mot aerosoler – CareShield®.

CareShield®

Det är normalt att känna rädsla inför det okända. Precis som en del patienter kan känna ångest inför en behandling varje gång de sätter sig i tandläkarstolen, kan tandvårdspersonal känna rädsla inför det ”nya normala” – konsekvenserna av pandemin och covid 19.

Det är fortfarande mycket vi inte vet om viruset, som hur det sprids mellan individ till individ. Men det vi säkert vet, fakta som vi hade långt innan coronaviruset spreds, är att droppar och aerosol producerat av dentala instrument såsom ultraljudscalers och highspeed vinkelstycken medför potentiellt farliga patogener.

Studier visar att virus inkapslade i aerosoler kan färdas upp till 6 meter från en infekterad person innan det landar på omkringliggande ytor och dröja sig kvar i luften i timmar, till och med dagar, efter patientbehandlingen. Så det bästa sättet att skydda alla på kliniken är att fånga aerosolen och kapsla in den.

Avskärma personal och patient från infektion

CareShield är ett innovativt skydd för att fånga upp aerosoler alstrade vid behandling med borr eller ultraljudscaling – utvecklad av Orsing, en division av Directa Dental. Systemet består av en konformad autoklaverbar konnektor som sitter ihop med ett utbytbart transparent skydd som byts mellan varje patient. CareShield-systemet kopplas samman med unitens högvolymsug.

Fördelarna med CareShield

  • Minskar spridningen av aerosoler och droppar.
  • Skyddar personlig skyddsutrustning från korskontaminering.
  • Förbättrar den totala upplevelsen för dina patienter och personal.
  • Engångsanvändning av skärm med en autoklaverbar konnektor.
  • Håller sig på plats med ett handsfree-stativ som är enkelt att använda.

Såhär använder du CareShield vid arbete utan assistans.

Kontakta förbrukning Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt breda förbruknings­sortiment och hur vi kan hjälpa dig få en bättre vardag på kliniken? Hör av dig till våra specialister på förbrukning så berättar vi om vilka lösningar som passar just dig!

Anethe Sjöberg

Försäljning förbrukning (mellan) & operativ chef

Pia Jarnestål

Försäljning förbrukning (väst)

Hampus Kjellqvist

Försäljning utrustning/förbrukning (syd)

Lotta Henricsson

Försäljning förbrukning (norr)

Rose-Marie Åleberg

Försäljning förbrukning (Stockholm)