Gå till huvudinnehåll

Planmeca Group

Plandent är en del av Planmecagruppen. Ett medicinteknologiskt företag vars moderföretag Planmeca Oy är en av världens största tillverkare av dentalutrustning.

Loggor på de olika företagen i Planmeca-gruppen

Företag i koncernen

Planmeca Group består av sex olika företag, både tillverkande och återförsäljare. Dessutom driver Planmeca utbildningsorganisationen Nordic Institute of Dental Education. Koncernen har cirka 2 800 anställda och nettoomsättningen för 2018 uppgick till cirka 746 miljoner euro. Huvudkontoret är placerat i Helsingfors, Finland.

Planmeca

Moderbolaget Planmeca Oy grundades 1971. Planmeca specialiserar sig på design och tillverkning av högteknologisk dental utrustning som dentala unitar, CAD/CAM, 2D- och 3D-röntgenteknik och mjukvarulösningar. Bolaget är också pionjär inom utveckling och marknadsföring av hela digitala klinikkoncept som möjliggör effektiv och ergonomisk informationshantering. Planmeca Oy är idag världens tredje största tillverkare av dentalutrustning och världens största privatägda företag i dentalbranschen.

Planmecas huvudkontor i Helsingfors

Planmed

Planmed Oy grundades 1989 och utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad röntgenutrustning och tillbehör för mammografi och ortopedisk röntgen. Företagets omfattande produktsortiment för mammografi täcker digitala och analoga mammografienheter, stereotaktisk biopsiutrustning och bröstpositioneringssystem för tidig upptäckt av bröstcancer. Inom ortopedisk 3D-röntgen på extremiteter erbjuder Planmed CT-röntgen med låg stråldos för snabbare, enklare och mer exakt diagnos.

Plandent Divsion

Plandent Division är norra Europas största fullservicekedja inom modern tandvård. Plandent förser tandvårdskliniker och laboratorier med utrustning, instrument och material. Samt erbjuder installations- och underhållsservice. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland, där finska Plandent Oy grundades 1972. Plandent Divsion finns numera i 15 länder i Europa.

LM-Instruments

LM-Instruments Oy utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala handinstrument, ultraljudsutrustning och tillbehör. Företaget är den snabbast växande tillverkaren av handinstrument i Europa och marknadsledande i de nordiska länderna. LM-Instruments blev en del av Planmeca Group genom företagsförvärv 1999.

Opus Systemer

Opus tillverkar mjukvarulösningar till tandläkare på den nordiska marknaden. Huvudprodukten är Opus Dental, det mest använda journalsystemet i de nordiska länderna, som stödjer behandlingsprocessen och arbetsflödet på kliniken. Bolaget blev en del av Planmeca Group genom företagsförvärv år 2000 och huvudkontoret är baserat i Oslo, Norge.

Triangle Furniture Systems

Triangle Furniture Systems Inc. är Planmecas dotterbolag sedan 2005 och baserat i Montreal, Kanada. Företaget designar skåpsystem med inbyggd steriliseringsutrustning som uppfyller de strikta hygienkrav som ställs på en tandläkarklinik.