Gå till huvudinnehåll

Tips för att minska rostangrepp på instrument

Hygiensjuksköterska Gunnar Hagström ger sina bästa tips för att hålla hygienrutinerna i sterilen och hur du kan minska risken att dina instrument börjar rosta.

Text: Gunnar Hagström, hygiensjuksköterska i Region Örebro län.

Gunnar Hagström har jobbat som chef för en sterilteknisk enhet i Örebro med intresse för rengöring och sterilisering. Han har också anlitats som föreläsare i utbildningen för steriltekniker.

Japp, rostfritt kan rosta

Att jobba i sterilen på en tandvårdsklinik är intressant, omväxlande och klurigt. En av utmaningarna är att lokalen ofta är för trång – flera moment ska utföras med omväxlande smutsigt och rent gods inom en begränsad yta.

Flera rostfria spegelskaft ligger i en hög

Inom hälso-, sjuk- och tandvården finns rutiner för att hålla en säker hantering av bland annat använd tandvårdsutrustning. I de svenska nationella riktlinjerna förväntas vi uppnå en ”god hygienisk standard” som hälso- och sjukvårdslagen uttrycker det.

Ibland är det lättare sagt än gjort. Men det finns riktlinjer som stöd i arbetet med att förhindra smittspridning. Vägen till målet är att alla vi som jobbar inom vården identifierar riskmoment som kan ha betydelse för att hindra spridning av smittor. Använda instrument som ska rengöras och desinfekteras utgör en risk.

Vi behöver fråga oss hur vi kan säkerställa processen och att rengöring och desinfektion blir fullt tillfredställande efter varje användning av instrumenten. Att jobba i diskrummet är ett kvalificerat arbete som kräver både träning och god kunskap.

Varje delprocess har betydelse för hur vi ska lyckas med rengöringen.

Packa rätt

Redan inne i undersökningsrummet kan instrumentens yta bli påverkad om brickan med instrument står och väntar för länge på förbehandling och diskprocess. Varje delprocess har betydelse för hur vi ska lyckas med rengöringen.

När en diskdesinfektor används blir processen åtminstone lika vid varje körning om vi lastar likvärdigt i diskkammaren. Det är viktigt med lastmönstret i diskdesinfektorn, så att det inte blir för tätt mellan brickorna. Du ska placera brickorna så att det blir enligt det typlastmönster som värderas årligen genom validering av själva processen i diskdesinfektorn.

Handhygien

Handhygien är det som vi ibland tycker är enklast. Men det kan inte nog betonas hur viktig den är vid hantering av rengjort och desinfekterat gods.

En av mina käpphästar för att ha koll på att det rena bevaras rent är att efter att jag öppnat luckan på diskdesinfektorn säkerställa att det rena godset tas ut ur maskinen med nydesinfekterade händer och läggs på en nydesinfekterad yta. Det finns annars en risk för att godset åter blir smutsigt i diskrumsmiljön. Är godset dessutom inte torrt kan eventuella partiklar med bakterier singla ner och hamna på de fuktiga instrumenten som då kan gynna tillväxt av bakterier.

Vad menas med att rostfritt rostar?

Ett rostfritt instrument som har en gnutta rost på sin yta kan faktiskt förstöra ett nytt större fint instrument om de diskas tillsammans. Även ytan på plåtar och insatser i diskdesinfektorn kan ta skada av rostiga instrument. Summan av kardemumman är att instrument inte ska förvaras blött för då tar stålet skada.

I den bästa av världar finns det en torkmodulsinsats i diskdesinfektorn så att när diskprocessen är avslutad är också godset torrt. Det är inte så vidare bra att hantera det rena godset ytterligare en gång för att torka godset torrt manuellt eller i torkskåp. En rekommendation är att vid nästa upphandling eller inköp välja en diskdesinfektor med inbyggd torkmodul.

Artikeln publicerades första gången i Journalen nr 2 2019.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår utrustning och hur vi kan hjälpa dig få en bättre vardag på kliniken? Hör av dig till våra specialister på utrustning så berättar vi om vilka produkter och lösningar som passar just dig!

Hitta din kontaktperson

Sterilen

I sterilrummet måste allt fungera. Därför erbjuder vi endast kvalitetsprodukter och kan leverera allt du behöver: autoklav, ultraljudsbad, diskdesinfektor, foliesvets, instrumentrengöring och tillbehör.

Mer om sterilrummet