Gå till huvudinnehåll

Planmeca ProOne – snabbguider

För att underlätta användningen av Planmeca ProOne® finner du här några snabbguider som kan vägleda dig genom arbetet.

Planmeca ProOne® – Display

ProOne panorama är enkel att lära sig och har en touchdisplay där ett lätt tryck räcker för att aktivera de flesta funktionerna. För att höja eller sänka patientstödet ska ni hålla kvar fingret. Först rör sig maskinen mycket långsamt och sen lite snabbare. Displayen blir svart när den går ner i viloläge efter 30 minuter. Toucha så aktiveras displayen igen.

  1. Välj bildtagningsprogram standard panorama eller bitewing panorama.
  2. Välj vertikal och horisontell avbländning.
  3. Höj och sänk patientstödet till patientens längd samt för inställning av frankfurtlinjen.
  4. Återställ röntgenarmen till startläge efter exponeringen.
  5. Stäng tinningstödet.
  6. Fokuslinjen, flytta framåt och bakåt med pilarna.
  7. Välj eventuellt käkform och storlek.
  8. Välj exponeringsdos. Högst upp visas kV och mA.
  9. Boxen längst ned visar grönt när bildtagning är aktiverad i ert bildhanteringsprogram och ni kan ta bilden.

Positioneringslinjerna – viktiga inställningar för en bra bild

Frankfurtlinjen

Frankfurtlinjen syns på patientens högra sida och är en hjälplinje från Orbita till Tragus. Vid behov, justera huvudets lutning genom att höja och sänka patientstödet. Tänk på att rygg och nacke alltid ska vara sträckt. Spaken för att justera linjen upp och ned finns på pelaren på maskinen. Knapparna för att höja och sänka patientstödet finns på displayen.

Mittlinjen

Mittlinjen ställs in mellan ögonen och detta görs genom att justera patientens huvud med händerna. Ställ er rakt framför patienten. Huvudet ska inte vara vridet eller tippat.

Fokuslinjen

Fokuslinjen syns på patientens vänstra sida. Ett riktmärke är att linjen ställs in mellan 2:an och 3:an i överkäken. För bästa bildresultat ska linjen om möjligt vara vid apex på ök och uk insiciverna. Det är viktigt att patienten biter i skårorna på bitpinnen och att du står på patientens vänstra sida när du ställer in linjen. Knapparna för att flytta linjen framåt och bakåt finns på displayen.