Gå till huvudinnehåll

Ta hand om klinikens utrustning

Om kliniken stängs eller att utrustningen inte används under en längre tid, finns det några enkla steg som bör vidtas innan. Genom att följa dessa tips och råd säkerställer du att utrustningen kommer fungera som det ska vid uppstarten igen.

Här finns goda råd om hur du kan ta hand om klinikens utrustning vid ett längre uppehåll.

Om du vill ta in hjälp så är du välkommen att kontakta vår serviceavdelning:
telefon: 08-546 979 30
e-post: service@plandent.se

planmeca-sovereign-classic-dental-care-unit.jpg

Unit och amalgamseparator

 • Skölj igenom vattenledningar för instrumentslangar, sugslangar och fontänenhet med mycket vatten före och efter stilleståndet för att förhindra alg tillväxt.
 • Kör igenom med sugslangsrengöringsmedel Dürr 555 som vid vanlig veckorengöring, gäller för torrt sugsystem. Kör igenom med sugslangsrengöringsmedel som vid vanlig kvällsrengöring, gäller för vått sugsystem.
 • Därefter, efter cirka en timme eller dagen efter, ta bort de gula Dürr alternativt Orbis gröna engångsfilter som finns efter sugslangarna, för rengöring eller utbyte.
 • Ta av sugventilerna från slangarna och rengör dessa.
 • Vid uppstart: Sätt tillbaka sugventilerna, sug igenom minst en halv liter vatten genom varje sugslang.

planmeca_compact_i5_infektionskontroll_800x400px.jpgÅtgärd vid stängning om separat vattenkran finns (vägg eller golv)

Stäng av vattenkranen till uniten och töm ledningarna för vatten genom att:

 • Trycka på knappen för muggpåfyllning och rundspolning.
 • Trycka på vattenknappen på flerfunktionssprutan, blästern tills det att slangen är tömd.

Vid uppstart sätt på vattenkranen till uniten, fyll ledningarna för vatten genom att:

 • Trycka på knappen för muggpåfyllning och rundspolning.
 • Trycka på vattenknappen på flerfunktionssprutan, blästern tills det att vatten kommer. Det kan komma luft, så att det bubblar och fräser i ledningarna tills vattnet kommer fram, och det är helt naturligt.

Unitens instrumentslangar

Lågvarvsmotor

 • Ta bort motorn från slangen, ta av hylsan och rengör motorn med en mjuk och luddfri trasa.
 • Smörj o-ringarna med siliconfett eller vaselin. Mer information om o-ringarna finns här.
 • Vid uppstart: aktivera slang utan motor med vattenspray påslaget. Därefter sätt tillbaka motorn.

Turbinkoppling

 • Ta av turbinkopplingen från slangen för att förhindra alg tillväxt.
 • Smörj o-ringarna med siliconfett eller vaselin. Mer information om o-ringarna finns här.
 • Vid uppstart: Aktivera slang utan koppling med vattenspray påslaget. Därefter sätt tillbaka kopplingen.

Tandsaneringsapparat, Ultraljudsscaler

 • Ta bort handstycket. Använd daglig rengöring med diskdesinfektor eller enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Vid uppstart: aktivera slang utan handstycke med vattenspray påslaget. Därefter sätt tillbaka handstycket.

Tandsaneringsapparat, pulverbläster, Airflow eller liknande

 • Töm pulvret från behållare. Kör enheten utan pulver för att blåsa ut pulver och rengöra enhet och munstycke.

Härdljuslampa

 • Rengörs med ytdesinfektion.
 • Vid uppstart: se till att bägge ändarna på ljusstaven är rengjorda och fri från kompositrester.

Flerfunktionsspruta/bläster

 • Ta bort blästerspets och eventuellt hela höljet och rengör.

Övrigt

Vid uppstart av unit: genomför veckorengöring (WCS) för vattenlinjer två till tre dagar i rad. Om uniten har ett system för kontinuerlig rengöring av vattenlinjerna (WEK) tryck reset-knapp i ca 4 sek.

Övrig utrustning

Instrument

 • Tvätta, desinficera, smörj och sterilisera alla använda instrument innan stilleståndet. Lämna inte förorenade, smutsiga instrument tills efter, då kan de vara svåra att rengöra.

Roterande instrument, lågvarv- och turbinvinkelstycken

 • Om DAC inte används, spraya lite instrumentspray (typ. W&H eller KaVo-spray på flaska) det förhindrar att borrhylsan fastnar.

Maskinrum

Maskinrum.jpg

 • Kontrollera att kompressorn och sugmotorn är avstängda, att ventilationen är bra och att det inte finns några läckor från luftledningar med mera.
 • Kontrollera filter på kompressorn och att indikatorn för torr luft är blå och inte röd. Röd indikator betyder fuktig luft i kompressorn. Om så, kontakta vår serviceavdelning. Detta gäller vissa fabrikat.

Sterilen

sterilen_800x400px.jpg

Autoklav

 • Stäng av autoklaven före rengöring och dra ur kontakten från vägguttaget. Se till att kammaren inte är varm.
 • Tvätta kammaren med en mjuk, luddfri trasa med alkohol eller diskmedelslösning, använd inte vassa föremål.

Diskdesinfektor

 • Stäng av vattenkranen till maskinen.
 • Vid uppstart efter semestern kör alltid en tom maskin, skall alltid göras då maskinen stått still mer än en vecka.

DAC

 • Stäng av kranen som förser DAC-filtret och DAC med vatten.
 • Töm vattentanken.
 • Vid uppstart: Slå på vattnet och spola 2–3 liter genom DAC-filtrets tappkran i till exempel en hink.

Vatten och luft

Det är alltid viktigt att kranar, magnetventiler för vatten till behandlingsrummet och steril är stängda vid dagens slut. Detta är extra viktigt före stängning av klinik.

Kontrollera att vattenkran eller huvud-magnetventiler fungerar när de är stängda genom att starta spolningen i fontänskålen, kommer det ändå vatten i rundspolningen är kran eller huvud-magnetventil trasig. Kontakta oss för service.

OBS! Stäng alltid av huvudkran, huvudströmbrytare för vatten om sådan finns innan ni lämnar klinik.

Tips - Reservdelar

Kontrollera att reservdelar som lampor, o-ringar, packningar, säkringar och liknande finns i ditt lager. Ha alla reservdelar på en fast plats, då hittar du dem lättare när något ska bytas ut. Vid behov av reservdelar, kontakta oss på tel. 08-546 97 934, reservdelar@plandent.se

Tips - Bruksanvisning

Samla alla bruksanvisningar, tekniska manualer, lathundar, rapporter med felmeddelanden (koder), tekniska tips med mera på en bestämd plats, antingen i en fysisk pärm eller digitalt i en mapp som är lätt att hitta.

Kontakta oss

Om du fortfarande behöver hjälp, är vår serviceavdelning redo att komma till dig.
Du når oss på telefon 08-546 979 30 eller på e-post service@plandent.se