Gå till huvudinnehåll

Grattis Göran Friman!

Göran och Maria Friman har tillsammans screenat sina patienter för högt blodtryck och diabetes. Göran Friman disputerade 2017 med sin doktorsavhandling och nu tilldelas han 2019 års Forssbergspris.

Han är privattandläkare och driver ihop med sin fru Maria en praktik i Filipstad. Tillsammans har de screenat sina patienter för högt blodtryck och diabetes. Göran Friman disputerade 2017 med sin doktorsavhandling som handlar om screening inom tandvården och nu tilldelas han årets pris ur Forssbergs Dentals Stipendiefond.

- Det är en stor ära att få det här priset. Jag är oerhört hedrad. Det känns bra i själen att det arbete jag gör uppmärksammas och uppskattas av andra, säger Göran Friman.

Tandläkare Göran Friman. vinnare av Forssbergs pris 2019Det var Maria Friman som kom på idén med att kontrollera blodtryck och diabetes på deras patienter. Hon hade observerat att flera av patienterna inte själva tog kontakt med sjukvården, trots att hon märkte på dem att det var något som inte stämde med deras hälsa.

- Vi började göra ett pilottest på kliniken och sedan bedömde Karolinska Institutet att jag borde skriva en avhandling om ämnet och skrev in mig som doktorand, säger Göran Friman.

Avhandlingen Medical Screening in Dental Settings publicerades 2017. De hade då screenat 170 patienter på sin praktik och resultatet var att var sjunde behövde någon form av sjukvård. En långtidsuppföljning visade även att screeningresultaten i många fall kunde förutse risken för framtida sjukdomsutveckling.

- Det är extremt viktigt med en etablerad sjukvårdskontakt. Vår praktik har ett stort samarbete med primärvården här i Filipstad men även med Centralsjukhuset i Karlstad. Vi ställer inte någon diagnos, det är sjukvårdens uppgift. Patienterna ska känna sig trygga och det går inte att genomföra screening utan ett nära samarbete med sjukvården, säger Göran Friman.

Uppskattad screening

Screeningen är uppskattad av patienterna. Sådan verksamhet kan upptäcka tecken på sjukdom innan patienten själv vet om att han eller hon är sjuk. Tidig diagnos minskar risken för följdsjukdomar, lidande och samhällskostnader. Idag jobbar de vidare på att förbättra sin screeningmetod.

- Vi har lärt oss av fel vi gjorde i det tidiga skedet av screeningen och har nu uppdaterat vår kunskap och gått igenom aktuell forskning. Vi vill utveckla en metod där vi inte skickar några friska patienter till sjukvården utan vi vill bara att de som är sjuka och behöver vård ska komma dit. Vi tittar både på orala riskfaktorer som parodontit men även allmänna riskfaktorer såsom arv, övervikt och bukomfång, säger Göran Friman.

Heltid på kliniken

Både Maria och Göran Friman jobbar heltid på sin klinik. Han är även bedömningstandläkare och sakkunnig vid Region Värmland och igång med flera sidoprojekt. Bland annat var han koordinator för en eftermiddag med tema diabetes på Odontologiska Riksstämman i år. Han har även föreläst för distriktsläkare och patientföreningar i Värmland om sambanden mellan munhälsa och allmänhälsa och varför samarbetet måste öka mellan sjukvården och tandvården. Och i Tandläkarförbundets Fortbildningsråd är han med och planerar en kursdag till våren med temat ”Samverkan mellan tandvården och sjukvården”. Deltagande föreläsare är Emma Frans, författare, vetenskapsskribent, folkbildare, forskare och doktor i medicinsk epidemiologi. Läkare, tandläkare och sakkunnig vid Socialstyrelsen föreläser också om hur och varför samarbete behövs.

- Jag vill också passa på att tacka för det enorma stöd jag fått av min fru och familj. Och av min fantastiska huvudhandledare Inger Wårdh och min mentor Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning. Det har varit väldigt skönt med så mycket stöd från olika håll, säger Göran Friman.

Motivering till årets pristagare

Göran Friman har genom sin forskning utvecklat smarta metoder för samverkan mellan tandvård och sjukvård. Vid årliga tandhälsoundersökningar har Friman adderat diabetes- och blodtryckskontroller vilket möjliggör tidig upptäckt av avvikelser och främjar människors hälsa. Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forsknings­upptäckter som kommer ur patientnära arbete.

Forssbergs Dentals Stipendiefond

1931 grundade Forssbergs Dental AB stiftelsen Forssbergs Dentals Stipendiefond. Stiftelsens uppgift är att dela ut stipendier som uppmuntrar kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete. Forssbergs Dentals Pris delas ut årligen under Odontologiska Riksstämman och pristagaren utses av en styrelse med företrädare från Svenska Tandläkare-Sällskapet och Plandent.

Mer om Forssbergspriset