Gå till huvudinnehåll

Allt började med fru Forssberg

Med anledning av internationella kvinnodagen vill vi berätta historien om kvinnan som startade Sveriges första dentaldepå. Det Sofie Anna Forssberg påbörjade lever kvar än idag, som förbrukningsavdelningen i Plandent AB.

En kvinnlig pionjär inom tandvården

År 1897 var det fortfarande drygt två decennier tills svenska kvinnor skulle få rösträtt. Det var också året för den stora konst- och industriutställningen på Djurgården i Stockholm. Och det var året som AB S.A. Forssbergs Dentaldepot grundades, av en kvinna och hennes bror.

Sofie Anna Forssberg hade nyss fyllt 40 år, var nybliven änka och ensamstående mamma när hon startade Sveriges första dentaldepå. Företaget grundade hon tillsammans med sin bror, tandläkaren Rudolf Skogsborg. Bolaget fick hennes namn och hon var delägare och VD under företagets första år. Att vid den här tiden vara kvinnlig företagare och chef var väldigt ovanligt. Hon var en driftig kvinna och företagets affärsidé var redan från början att importera dentalvaror från ledande tillverkare världen över och sälja det vidare till svenska tandläkare.

Första leverantören i Sverige

I slutet av 1800-talet var det stor efterfrågan på dentalvaror, och de grundade företaget i helt rätt ögonblick. Sverige saknade en leverantör av dentalmaterial och landets tandläkare var hänvisade till återförsäljaren Kreutzberg i Köpenhamn. Sofie Anna Forssbergs företagsamhet och Rudolf Skogsborgs kontakter visade sig vara en lyckad kombination. Rudolf Skogsborg hade läst till tandläkare i Tyskland och under åren gjort många resor dit. Hans egna erfarenheter och sönerna Carl och Gunnar som studerade till tandläkare i Chicago var viktiga informationskällor när det var dags att välja ut och kontakta leverantörerna.

S.A. Forssbergs Dentaldepots första lokaler på Regeringsgatan i Stockholm
S.A. Forssbergs Dentaldepots första lokaler på Regeringsgatan i Stockholm.

Rudolf Skogsborg hade redan tidigare haft idéer om att förbättra tillgången på dentalvaror i landet. Han hade genom kontakter sett till att Sofie Anna Forssbergs man, som då hade en affärsverksamhet i Stockholm, i början av 1890-talet fick agenturen för ett mindre sortiment av danska Kreutzberg. Sofie Anna Forssberg tog själv över agenturen efter makens tidiga bortgång, men på grund av handelsrättigheter blev hon ganska snart tvungen att lägga ner den. Efter det kom idén att skapa en självständig dentaldepå. Och den 12 juli 1897 registrerades AB S.A. Forssbergs Dentaldepot hos Kungliga Patent och Registreringsverket.

Affärskvinna

Sofie Anna Forssberg var en riktig affärskvinna och hennes personlighet satte prägel på bolagets första verksamhetsår. Till sin hjälp hade hon flera andra ambitiösa kvinnor. Framför allt fröken Anna Möller, som fick anställning direkt efter att hon gått ut skolan. Anna Möller arbetade med kvalificerat kontorsarbete samt förtullningar och hämtning av postpaket.

Under många år sköttes det dagliga arbetet, i stort som smått, endast av fru Forssberg och fröken Möller. Grundaren Rudolf Skogsborg avled 1902, fem år efter att bolaget startade. Anna Möller arbetade i företaget ända från starten 1897 till sin pension 1937. Vid den tidpunkten hade hon blivit befordrad till kontorschef i bolaget.

S.A. Forssberg (andra till vänster) tillsammans med sin kvinnliga personal.
Sofie Anna Forssberg (andra till vänster) tillsammans med sin kvinnliga personal.

Sökte kvinnlig tandtekniker

Det går att ana att Sofie Anna Forssberg helst ville arbeta med andra kvinnor. I en annons från Dagens Nyheter 2 november 1901 söker företaget efter tandtekniker, helst en kvinnlig sådan. Och personalen bestod under hennes tid som VD i bolaget endast av kvinnor. Personalen utökades utöver fru Forssberg och fröken Möller med fröken Elsa Andersson 1906 och fru Signe Sandberg 1911.

Även om Sofie Anna Forssberg var en duktig entreprenör, finns det vissa stora skillnader jämfört med hur man driver ett framgångsrikt bolag idag. Det finns en historia om en tandläkarstudent som under sin sista termin betalat en räkning för sina stora inköp hos dentaldepån, och studentens plånbok gapade därefter tom. Hans kurskamrater skulle åka på nöjesresa till Berlin och ville att han skulle följa med, men han fick förklara att han inte hade råd. Men de lyckades övertyga honom att besöka Forssbergs och be om att få pengarna tillbaka. Fru Forssbergs hjärta veknade för studenten och hon gav honom pengarna tillbaka. Skulden fick han betala tillbaka vid ett senare tillfälle.

Startade centralt i Stockholm

Verksamheten började på Regeringsgatan 25, ett av de mest centrala lägena i dåtidens Stockholm. De hade tillgång till två rum, ett kontor och en butikslokal. I takt med att bolaget expanderade bytte bolaget lokaler flera gånger under de första åren.

De första drygt tjugo åren hade Forssbergs ingen riktigt försäljningsorganisation. Man väntade helt enkelt på att kunderna skulle komma. Fru Forssberg bjöd ofta på kaffe i sitt hem som låg i anslutning till butikslokalen. Om en viktig kund kom på besök en torsdag, kunde hon till och med bjuda på plättar till middag.

Verksam till 1917

Sofie Anna Forssberg var VD fram till 1912 då hennes brorson Sven Skogsborg efterträdde henne. Hon var dock verksam i bolaget fram till 1917 när hon pensionerades sig. Omsättningen ökade sakta varje år, bortsett från 1909 då det var storstrejk i Sverige. Åren efter första världskriget växte Forssbergs Dentaldepå kraftigt och de anställde sin första säljare 1919.

Resten är, som man brukar säga, historia.