Gå till huvudinnehåll

Jakten på hygienartiklar

Senja Tynkkynen, sourcing director, och Tero Ala-Ruona, product manager, på Plandents huvudkontor i Finland berättar om den snåriga processen för att få hem de hett eftertraktade artiklarna till Skandinavien och om hur priset ökat och tillgången på skyddsutrustning varierat. En kombination av råvarubrist, lokala restriktioner, kvalitetskontroller och exportförbud har lett till stora utmaningar för produkt- och inköpsteamet, som har arbetat stenhårt för att tillgodose våra kunders behov.

Tillgången på hygienartiklar och skyddsutrustning varierade under våren och priserna har stigit. Vad beror det på?

Vi hade, och har fortfarande, en mycket hög efterfrågan på dessa produkter. I synnerhet i pandemins inledningsskede. Eftersom det var begränsat från våra (främst) kinesiska leverantörers sida hur mycket vi kunde köpa in var vi tvungna att portionera ut varorna. Vi prioriterade alltså våra befintliga kunder framför externa intressenter som också ville köpa. Därför var vi också försiktiga med att acceptera nya kunder under den här perioden.

Allt började i slutet av januari då pandemin satte igång på allvar.

I början av februari inträffar alltid det kinesiska nyåret. Normalt sett levereras ingenting under den här perioden då kineserna är lediga. Vi märkte snart att det pandemin verkligen slagit till då våra leverantörer meddelade att de skulle utöka perioden av nyårsledighet och att fabrikerna fortsatt hölls stängda. Under den här perioden kunde vi inte få hem nya varor. Situationen eskalerade och i slutet av februari införde kinesiska myndigheter ett förbud mot export för att kunna tillgodose det inhemska behovet av skyddsutrustning.

Fanns det några alternativa marknader att köpa in från?

De allra flesta ansiktsmasker tillverkas i Kina och därifrån gick inga leveranser, men vi tittade på leverantörer från USA, Indien, Turkiet, Malaysia, Tyskland och Frankrike. Tyvärr utvecklades en allvarlig epidemisituation även i dessa länder och de införde också exportförbud. Dessutom kommer ändå råmaterialet från Kina. Så detta var vår verklighet i slutet av februari och början av mars.

För att råda bot mot situationen och möta den ökade efterfrågan på hemmaplan såg vi oss om efter andra alternativ, vilket var utmanande då situationen var densamma i hela världen. Samtidigt som vi jagade valmöjligheter, blev vi från kinesiskt håll informerade om att de nu kunde börja exportera skyddsutrustning till oss igen.

Men utmaningarna fortsatte?

Ja, då uppkom problemet med transporten. Finnair som vi arbetar med genomförde inga transporter mellan Europa och Kina. Containrar via båt var inte heller en möjlighet på grund av den långa leveranstiden på över en och en halv månad i kombination med den allt mer akuta situationen i Skandinavien. Vi tittade även på möjligheten att frakta godset i tågcontainer via Sibirien. På grund av den ökade efterfrågan blev belastningen på den kinesiska tullen för stor för att kunna hantera mängden dokument och frakthandlingar som krävdes för att frakta på tåg via flera länder. Risken fanns också att godset stals på vägen, vilket vi fick bekräftat från andra företag och partners. Även i Europa, när godset anlänt för vidare transport, stals det. Vårt fraktbolag vittnade om tomma containrar som anlänt via båt till slutdestinationen och att gods stals från terminaler och lager dit det fraktats med flyg. I slutet av mars verkade det helt omöjligt att lösa transportproblemet.

I början av april beslutade vi att chartra ett plan från Finnair för att själva ombesörja leveransen, tillsammans med några andra finska importörer. Det var den enda lösningen, men självklart ökade detta priset på produkterna. Priset på själva flygtransporten steg också och vid import måste tullavgiften betalas på den totala kostnaden – varornas värde plus transporten, vilket ytterligare ökar priset på produkten.

Hur kontrollerades de bristvaror som exporteras?

I början av april dök nya leverantörer av skyddsmasker upp överallt i Kina, som såg en möjlighet att tjäna pengar under krisen, men som saknade de rätta dokumenten, kontrollerna och certifikaten. Kinesiska myndigheter förstod snabbt att produkter av dålig kvalitet skeppades ut från landet och detta ville man stävja för att bibehålla sitt rykte. De bestämde att alla produkter skulle ha kinesisk, amerikansk och europeisk certifiering för att få exporteras.

Vi hade färdiga produkter som skulle exporteras, men paketeringen behövde därför göras om och inkludera alla märkningar för att få skickas ut, vilket försenade leveransen. Detta krav ändrades igen, då det upptäcktes att den europeiska CE-märkningen i vissa fall förfalskades. Alltså fick paketen göras om ytterligare en gång för att exkludera denna certifiering – Kina litade mer på sin egen certifiering. För att kunna sälja varorna i Europa behöver vi dock CE-märkning på produkterna, så våra leverantörer fick ha certifiering och dokument redo och ha klarat granskning från ackrediterade laboratorium för införsel till Europa och Skandinavien.

Hur har kvaliteten på produkterna kontrollerats?

De kinesiska myndigheterna vidtog ytterligare åtgärder för att värna kvaliteten på de exporterade produkterna. De införde en så kallad white list där endast godkända producenter hade rätt att exportera utan extra kontroller, en slags genväg för export. Problemet var bara att i ett så stort land som Kina hann inte myndigheterna med dokumentationen. Pålitliga tillverkare som vi arbetat med i många år, kvalitetssäkrade och granskade, hann inte upptas på listan i tid.

Vi fick se oss om efter alternativ och det kom till vår kännedom att vi kunde få hem varorna även om tillverkaren inte hunnit upptas på Kinas white list. Vi kunde gå via andra exportstäder, än vad vi normalt gjort, men det krävdes ytterligare tester administrerade av den kinesiska tullen via godkända laboratorier för utförsel, vilket ledde till att godset kunde bli stående i kö i flera veckor hos tullen. Givetvis förlängde denna process leveranstiden och priset på produkterna steg i och med ökade lagerkostnader och kvalitetskontroller (ovanpå de redan befintliga kvalitetskontroller som våra leverantörer genomgått).

Stämmer det att det också rådde brist på råmaterial? Hur påverkade det leveranserna?

Ja, råmaterialet till framförallt skyddsmaskerna, meltblown-materialet som ger filtrering, var dyrare men det förelåg också en stor brist. De kinesiska myndigheterna reglerade därför vilka producenter som fick tillgång till det officiellt godkända råmaterialet. Om det dök upp leverantörer som sa att de hade stor tillgång på råmaterial kunde man vara säker på att det inte var av den godkända, fungerande sorten. För att vara helt säkra på att vi endast fick produkter av högsta kvalitet bestämde vi oss för att låta testa dem via ett godkänt finskt laboratorium, forskningsinstitutet VTT. Detta adderade kostnader och kötid (i maj fem dagar och i juni upp till fyra veckor), men det var helt nödvändigt för att ha kontroll över kvalitetsnivån.

Vi skulle aldrig sälja produkter som inte testats perfekt och godkänts enligt skandinavisk standard.

I slutet av maj kunde vi se en ljusning. Våra tillverkare hade blivit upptagna på Kinas white list, det fanns tillräckligt med råmaterial och vi hade ordnad transport.

Finns det tillräckligt med ansiktsmasker för alla våra kunder nu?

Ja, det gör det. Vi kan tillgodose all normal konsumtion. Kanske inte från exakt det märke som kunderna är vana vid, i samma färger och så vidare, men motsvarande och av precis samma kvalitet.

Nu går vi över i september – hur ser det ut inför hösten?

Så länge det inte sker en katastrof i Kina, till exempel ett stort nytt virusutbrott, är situationen stabil vad gäller skyddsmasker. Vi behöver inte oroa oss för brist på produkter, däremot går priserna fortfarande upp och ner.

Vi kommer sannolikt inte uppleva samma situation som vi gjorde i mars-maj, men givetvis måste vi ständigt hålla koll på utvecklingen.

Vad gäller handskar så är läget mer ansträngt. Vi har ännu inte brist på dem, men vi måste arbeta hårt för att hitta nya leverantörer för att tillgodose behovet. Det är en mer komplicerad process att producera handskar än ansiktsmasker, att starta upp om man inte tillverkat handskar tidigare, och därför sker tillverkningen till största del i Asien. Efterfrågan har ökat i hela världen och det är inte möjligt för producenterna att leverera i enlighet med behovet. Med en mer begränsad marknad ökar priserna avsevärt – upp till fyra gånger normalt. Vi har fått en tilldelad kvot – hur mycket vi får lov att köpa, och leverantörerna är uppbokade för hela 2021. De kan alltså bara utöka produktionen till viss grad.

Därför säljer vi bara dessa produkter till våra befintliga kunder och inte till utomstående intressenter. Vårt befintliga lager har vi inte höjt priset på, trots den enorma efterfrågan. Nyinkommet lager, som blivit dyrare för oss att köpa in, har bibehållen marginal. Vi tjänar alltså ingenting extra i något led.

Regel nummer ett har hela tiden varit att leverera till våra kunder, till en kvalitet som de kan lita på.

Stockholm, september 2020